Nazorg voor slachtoffers van mensenhandel

Onderdeel van de behandeling is om tijdig nazorg of een vervolgaanbod voor te bereiden en in te zetten. Hierbij is veel aandacht nodig voor een warme overdracht en begeleiding naar de nieuwe woonsituatie.

In de woonomgeving van het meisje is het nodig om goed samen te werken met andere partijen zoals het wijkteam, school, een vaste hulpverlener, het netwerk en bijvoorbeeld een wijkagent. Deze partijen hebben een rol in het 'niet uit beeld raken' van het meisje. Dit geldt zowel voor minderjarigen als voor slachtoffers vanaf 18 jaar.

De inhoud en vorm van de nazorg is maatwerk, afhankelijk van de behoeften van het slachtoffer. Denk aan individuele gesprekken, gezinsgesprekken of ambulante begeleiding.

Hulpverleningsorganisaties onderhouden contact met voorzieningen die vervolgzorg bieden. Soms zijn zij dat ook zelf. Het kan ook per regio verschillen, maar het wijkteam kan vaak veel betekenen. Ook is het belangrijk aansluiting te zoeken met voorzieningen voor meisjes vanaf 18 jaar.

Lees ook

Foto Els te Winkel