Voorlichting op school over seksuele uitbuiting

Het onderwijs kan een grote rol spelen in het voorkomen van seksueel misbruik. Dat doe je door kinderen en jongeren vanaf een vroege leeftijd te leren over relaties en seksualiteit. Voorlichting op school is belangrijk omdat in een kwart van de gezinnen niet over deze onderwerpen gesproken wordt. Op deze pagina vind je programma's en materialen die je hierbij kunt inzetten.

Als school aandacht besteden aan seksualiteit

In het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Dit versterkt de seksuele weerbaarheid van jongeren. Scholen zijn vrij om te kiezen hoe ze dat doen.

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen rapporteerde in 2017 dat daarin nog belangrijke stappen gezet moeten worden. Er zijn nog geen lesmethodes die bewezen effectief zijn in het voorkomen van seksueel geweld. Het beste alternatief is kiezen voor onderbouwde methoden. Hieronder vind je een overzicht.

Programma's en materialen

Er zijn verschillende programma's en materialen beschikbaar om thema's als criminaliteit, weerbaarheid en zelfbeeld bespreek baar te maken. Daarnaast is er ook aandacht voor zelfvertrouwen, media, normen en waarden in relaties, zelfbeeld, zelfvertrouwen en seksualiteit.

Uitbuiting

Het Merel van Groningen-project is een themapakket over loverboyproblematiek. Het hoofddoel is preventie door kennis en inzicht onder jongeren  te vergroten. Het themapakket kan aangeboden worden binnen alle vormen van onderwijs en jeugdhulporganisaties. Lees de beoordeling van het project op Movisie.nl en kijk op Merelvangroningen.nl.

Weerbaarheid en grensoverschrijdend gedrag

  • De handreiking Hoe was jouw dag op internet? geeft tips voor het geven van voorlichting. Ook het voeren van een goed gesprek over sociale media en seksuele weerbaarheid komt aan bod.
  • Informatie en tips over internetgebruik vind je in de Toolbox mediaopvoeding.
  • Voor het inschatten en bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag is het Vlaggensysteem ontwikkeld. Lees meer over het Vlaggensysteem op de website van Movisie. Er zijn ook aangepaste versies van het Vlaggensysteem voor verschillende specifieke doelgroepen. Zo is er voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (lvb) 'Vlaggensysteem op een bordje'.

Informatie en training voor docenten

  • Werk je in het onderwijs en vermoed je dat er slachtoffers geronseld worden in of rond de school? Kijk op de website van Stichting School en Veiligheid welke stappen je kunt nemen. En wanneer je de politie kunt inschakelen.
  • Wanneer een leerling gedrag vertoont dat het gevoel oproept dat er iets niet in orde is, kun je terecht op de website van Stichting School en Veiligheid. Aan de hand van het Niet-Plusinstrument kunnen onderbuikgevoelens verder onderzocht worden.  
  • Het Rode Kruis Centrum tegen Kinderhandel Mensenhandel (CKM) en Fier ontwikkelden een gratis training voor docenten in het voortgezet onderwijs. Ook hebben zij lesmateriaal over mensenhandel en een toolkit signalering en preventie.
Foto Els te Winkel