Aandacht voor uitbuiting bij vluchtelingen

Minderjarige vluchtelingen die met hun ouders naar Nederland reizen, vormen een kwetsbare doelgroep. Ook onbegeleide en alleenstaande minderjarigen zijn kwetsbaar. Ze bevinden zich vaak in een afhankelijke positie. En meestal hebben ze weinig geld en bezittingen meer. Daarnaast zijn ze onbekend met de taal en kennen ze vaak weinig mensen. Hierdoor lopen ze de kans om in handen te vallen van een mensenhandelaar. Onder valse voorwaarden kunnen jonge meiden of jongens geronseld worden en seksueel worden uitgebuit. Ook kan er sprake zijn van criminele uitbuiting of arbeidsuitbuiting.

Voorkomen en signaleren van uitbuiting

Mensenhandelaren proberen op meerdere manieren slachtoffers te ronselen. Dit gebeurt op treinstations en plekken waar vluchtelingen aankomen, in of buiten opvanglocaties maar ook online via bijvoorbeeld advertenties. Bij het organiseren van de vluchtelingenopvang is veiligheid en aandacht voor eventuele uitbuitingspraktijken dan ook nodig.

Daarnaast is het belangrijk om als professional alert te zijn op signalen. Heeft de jongere eigen identiteitspapieren? Wordt de jongere opgehaald en teruggebracht bij de opvanglocatie? En is de jongere op vreemde tijden afwezig? Zijn er sporen van lichamelijke mishandeling?

Maak ook gebruik van de kennis en ontwikkelde tools rondom dit thema:

Wat kunnen we doen tegen seksueel geweld in het azc?Checklist gemeenten

Hulp bij uitbuiting van vluchtelingen

We weten dat slachtoffers het moeilijk vinden om zich te melden of niet altijd durven praten. Als professional kun je informatie geven over risicovolle situaties en hoe zij kunnen herkennen welke instanties of personen zij kunnen vertrouwen en waar ze terecht kunnen voor vragen en hulp. Voor Oekraïense vluchtelingen is er een speciale flyer.

Bij vermoedens van mensenhandel kun je als professional en omstander contact opnemen met de gemeente, politie of CoMensha.

Centrum tegen Kinderhandel en MensenhandelHet Rode KruisCoMensha - Coördinatiecentrum tegen MensenhandelNationaal Rapporteur

Foto Els te Winkel