Mensenhandel - slachtoffers loverboys: in het kort

Mensenhandel gaat over het uitbuiten van mensen. Bij mensenhandel moeten mensen onder dwang iets doen waar anderen van profiteren. Loverboys zijn mensenhandelaren die kinderen en jongeren uitbuiten. Meestal gaat het om seksuele uitbuiting. Een goede aanpak is belangrijk.

Misbruik door een loverboy heeft grote gevolgen, zowel voor de jongere als voor het hele gezin. Jongeren die slachtoffer zijn van een loverboy kampen met grote problemen. Emotionele problemen, lichamelijke problemen en financiële problemen. Het contact met het gezin en het netwerk raakt ernstig verstoord.

Een goede aanpak is ook belangrijk omdat het lastig is om mensenhandel te signaleren en de slachtoffers te helpen. Veel partijen zijn hierbij betrokken: de school, het wijkteam, de hulpverlening, de gemeente, de politie en justitie.

Cijfers

  • In 2019 waren 108 meisjes en jongens tot 18 jaar gemeld als slachtoffer van mensenhandel. Er kwamen 298 meldingen binnen van jongeren tussen 18 en 22 jaar. Het gaat vooral om meisjes met de Nederlandse nationaliteit (CoMensha).
  • Bij CoMensha is gemiddeld een op de vijf slachtoffers in beeld. Dit lijkt het topje van de ijsberg. Volgens betrouwbare schattingen zijn er jaarlijks tussen 5.000 en 7.500 slachtoffers van mensenhandel in Nederland (Nationaal Rapporteur, 2020).

Wat speelt er nu?

  • Door alle coronamaatregelen lijkt het nog moeilijker om mensenhandel te signaleren. Fier ziet in de anonieme chat een toename van meldingen over seksuele uitbuiting.
  • De helft van de slachtoffers van seksuele uitbuiting in Nederland is binnen een week geronseld. Dat blijkt uit onderzoek naar daders. Snel ingrijpen is dus belangrijk.