Hoe praat ik met ouders over mediagebruik?

Het is belangrijk om met ouders te praten over mediagebruik en de mediaopvoeding van hun kind. Veel ouders hebben daar vragen over. Maar niet alle ouders zijn er bewust mee bezig. Probeer het ook bij hen bespreekbaar te maken.

Begin het gesprek over mediagebruik

Wil je ouders ondersteunen bij de mediaopvoeding? Begin het gesprek dan over het mediagebruik in het gezin. Het kan soms moeilijk zijn om dat gesprek te voeren. Hieronder staan een aantal onderwerpen die je kunt bespreken.  

Media-apparaten

Welke apparaten heeft het gezin in huis? Hebben ouders en kinderen bijvoorbeeld een eigen smartphone? Of hebben de kinderen een eigen tv of tablet?

Media-inhoud

Waar wordt naar gekeken of geluisterd? Of welke games worden er gespeeld? Hebben ouders daar zicht op of zijn ze er minder bewust mee bezig?

Mediamomenten

Hoe worden media gebruikt? Wordt er veel gekeken, veel gegamed? Of wordt er bijvoorbeeld veel muziek geluisterd? Ook zou je kunnen vragen of media veel samen worden gebruikt, of wanneer kinderen juist alleen media gebruiken.

Vraag ouders hoe ze denken over mediaopvoeding

Ouders hebben verschillende ideeën over mediagebruik. Die uiten ze bewust en onbewust in hun mediaopvoeding. Het kan helpen om ouders te vragen naar hun opvattingen en ideeën over mediagebruik. Daarna kun je je adviezen en hulp beter aansluiten bij de gezinssituatie. De onderstaande vragen kunnen helpen om ouders te laten nadenken over mediaopvoeding:

  • Is mediagebruik iets waar je over nadenkt bij het opvoeden?
  • Vind je het belangrijk om regels over mediagebruik te hebben? En waarover dan?
  • Wat mag je kind wel online en wat mag juist niet?
  • Praat je wel eens met jouw kind over internet? Waarom is dat lastig of juist niet?
  • Vraagt je kind weleens om hulp bij mediagebruik? Lukt het dan om je kind te helpen?

Geef ouders advies over mediaopvoedstijlen

Je kunt ouders ook helpen om verschillende mediaopvoedstijlen te gebruiken. Er zijn verschillende mediaopvoedstijlen, en ze worden door elkaar heen gebruikt. Maar veel ouders hebben wel een voorkeursstijl.

Supervisie

Van een afstandje in de gaten houden wat kinderen met media doen.

Voorbeeld: de ouder kookt, terwijl de kinderen televisie kijken.

Samen media gebruiken

Samen naar films en programma's kijken, gamen of (voor)lezen.

Voorbeeld: je kind voorlezen voordat het naar bed gaat.

Stimuleren

Het uitwisselen van meningen, commentaar en informatie bij wat kinderen in de media tegenkomen.

Voorbeeld: het helpen voorbereiden van een spreekbeurt, waarbij informatie gezocht moet worden op het internet of in de bibliotheek.

Stoppen

Ouders reguleren wat kinderen met media mogen doen.

Voorbeeld: een regel over wanneer er gegamed mag worden.

Hoe sluit je aan bij iedere ouder?

Aansluiten bij de verschillende behoeften van ouders doe je in eerste instantie door te achterhalen welke vragen ouders hebben en vooral hoe zij die zelf verwoorden. Denk aan vragen als: hoe kunnen we het beste regels maken? Of: hoe kan ik mijn kind online beschermen?

Bij het zoeken naar het antwoord kun je vervolgens gebruikmaken van bijvoorbeeld:

Als je meer inzicht wil in hoe je ouders van kinderen met verschillende leeftijden kunt ondersteunen, kun je gebruikmaken van onderstaande pagina's:

Baby | Opgroeien met mediaPeuter | Opgroeien met mediaKleuter | Opgroeien met mediaKind 6-10 jaar | Opgroeien met mediaKind 10-12 jaar | Opgroeien met mediaPuber | Opgroeien met media

Welke vragen hebben ouders over mediagebruik?

Veelgestelde vragen van ouders:

Hoe lang mag mijn kind achter een beeldscherm?Welke apps, websites, series en games zijn geschikt voor mijn kind?Hoe leer ik mijn kind omgaan met media?Hoe help ik mijn kind verantwoord media te gebruiken?

Foto Nick van Hummel

Nick van Hummel

adviseur en onderzoeker