Welke apps, websites, games en series zijn geschikt voor mijn kind?

Het is belangrijk dat apps, websites, games en series passen bij de ontwikkeling van je kind. Ze moeten bijvoorbeeld aansluiten op het denkvermogen, de vaardigheden en het karakter. Alleen dan hebben ze een positief effect op de ontwikkeling.

Kinderen van 0-5 jaar

Probeer het gebruik van beeldschermen op deze leeftijd nog te beperken. Voor de momenten dat je kind wel een beeldscherm mag gebruiken, zijn dit de tips:

Tips

Sluit aan bij het dagelijks leven

Kies apps en spelletjes die aansluiten op wat je kind van dag tot dag meemaakt, zodat het herkent wat het ziet. Jonge kinderen houden van apps, filmpjes en spelletjes met beweging, kleuren en geluidjes. Vaak kunnen ze daarbij reageren en dingen aanwijzen en benoemen. Ze vinden het ook interessant om te kijken naar andere peuters en kleuters.

Probeer het eerst zelf uit

Kijk eerst zelf naar een boek, app, website of televisieprogramma, voordat je kind er iets mee doet. In sommige boeken, apps of websites komen onderwerpen voor waar je kind nog niet aan toe is. Of die niet aansluiten bij jouw opvattingen als ouder.

Je kunt ook letten op hoe makkelijk apps, websites of spelletjes te gebruiken zijn. En of je kind dingen zelf kan ontdekken. Als het tempo te hoog ligt, vraagt het te veel aandacht van je kind. Dat kan het leren van een jong kind belemmeren.

Volg de leeftijdsadviezen

Maak gebruik van de adviezen en kwalificaties van Kijkwijzer voor televisie en films en de leeftijdsadviezen van PEGI voor spelletjes.

Gebruik internetfilters

Om de kans te verkleinen dat je kind ongeschikte filmpjes, spelletjes of websites ziet, kun je internetfilters en speciale software gebruiken. Ouders kunnen dan de lijst van geschikte sites zelf bepalen. Op populaire websites als YouTube en Google kun je via de instellingen ook zorgen dat kindonvriendelijke resultaten niet getoond worden. Spelcomputers en tablets kun je zo instellen dat je kind ze alleen kan gebruiken met jouw toestemming.

Stel een tablet, telefoon of computer eerst zelf in

Zorg dat wat je kind mag kijken klaarstaat op de tablet, telefoon of computer. Dan kan je kind het makkelijk vinden en klikt het niet iets anders aan.

Luister naar adviezen van experts

Bibliotheekmedewerkers kunnen je vaak goed informeren over de inhoudelijke kwaliteit van games, dvd's of papieren en digitale voorleesboekjes.

Op Mediasmarties.nl staat een overzicht van geschikte media voor jonge kinderen.

Vraag tips van anderen

Vraag om advies op het kinderdagverblijf of aan andere ouders in je omgeving of via een ouderforum.

Meer informatie over mediagebruik en opvoeden

Kinderen van 6-8 jaar

Na de kleutertijd wordt je kind wat zelfstandiger. Ook met mediagebruik. Kijken naar filmpjes op YouTube en meekijken met gamers wordt steeds interessanter. In deze fase is het belangrijk om te praten met je kind, maar ook om afspraken te maken.

Tips

Praat met je kind

Vraag je kind regelmatig wat leuk en boeiend is aan apps, filmpjes of games. Je kunt je kind ook helpen zoeken naar online informatie en vragen stellen over wat je tijdens het zoeken tegenkomt en wat het daarvan vindt. Door hierover te praten als je kind nog jong is, maak je je kind zelfstandiger in het omgaan met media.

Kies materiaal dat aanspreekt en aansluit

Kies apps en spelletjes die aansluiten bij de ontwikkeling en de interesses van je kind. Kinderen raken steeds meer geïnteresseerd in wat er in de wereld om hen heen gebeurt. Bijvoorbeeld wat andere kinderen overkomt of meemaken, of nieuws over dieren en de natuur.

Onzin hoort erbij

In deze leeftijd ontwikkelen kinderen een voorkeur voor leuke spelletjes, filmpjes of programma's, waar ze niet per se iets van leren. Die zitten vol met dingen waar kinderen van houden: actie, fysieke humor, heldere kleuren en aansprekende liedjes. Het hoort erbij! Ze ontdekken zo wat ze leuk vinden en wat niet.

Adviezen van experts

Maak gebruik van de adviezen van experts. Bibliotheekmedewerkers kunnen je goed informeren over de inhoudelijke kwaliteit van games en papieren en digitale voorleesboekjes. Op Mediasmarties.nl staan overzichten van geschikte media voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Op Gamewijzer.nl vind je overzichten van populaire games met informatie zoals leeftijdsadviezen, chatfuncties en of je geld kunt uitgeven.

Struin het internet af

Door regelmatig zelf op zoek te gaan naar leuk materiaal, weet je beter wat er wordt aangeboden. Hierdoor ben je beter in staat om vragen van je kind te beantwoorden en bepaalde voordelen of risico's te begrijpen.

Volg de leeftijdsadviezen

Maak gebruik van de adviezen en classificaties van Kijkwijzer voor televisie en films en de leeftijdsadviezen van PEGI voor spelletjes.

Gebruik internetfilters

Om de kans te verkleinen dat je kind ongeschikte filmpjes, spelletjes of websites ziet, kun je internetfilters en speciale software gebruiken. Ouders kunnen de lijst van geschikte sites zelf bepalen. Op populaire websites als YouTube of Google kun je er via de instellingen ook voor zorgen dat kindonvriendelijke resultaten niet getoond worden. Spelcomputers en tablets kun je zo instellen dat je kind ze alleen kan gebruiken met jouw toestemming.

Maak afspraken over wat je kind mag gebruiken

Maak samen met je kind afspraken over welke media het mag gebruiken en welke niet. Probeer je keuze ook uit te leggen. Zo leert je kind om hierover na te denken en zelf ook bewuste keuzes te maken. Bijvoorbeeld op de momenten dat jij er niet bij bent.

Leer je kind eerlijk te zijn over leeftijd

Spreek af dat je kind altijd de echte leeftijd invult. Dit is belangrijk bij een inschrijving voor een game of andere online toepassing. Het zorgt ervoor dat wat op de website te zien is, past bij de leeftijd van jouw kind. Sommige websites laten bijvoorbeeld geen reclameboodschappen voor volwassenen zien bij accounts van kinderen.

Meer informatie over mediagebruik en opvoeden

Kinderen van 9-12 jaar

Je kind ontdekt nu steeds meer zonder dat jij als ouder dat weet. Ook vraagt je kind vaak niet meer eerst toestemming om iets te doen, of een game te spelen. Steeds vaker gaan ze zelf op zoek naar nieuwe, interessante apps. Of kijken ze een populaire serie waar iedereen het over heeft, terwijl ze daar eigenlijk nog te jong voor zijn.

Eigen telefoon

Als je je kind een telefoon geeft op deze leeftijd, stel daar dan wel duidelijke regels bij. Je kind begint op deze leeftijd belangstelling te krijgen voor sociale media.

Tips

Praat met je kind

Vraag je kind regelmatig wat leuk en boeiend is aan series, apps, filmpjes of games. Je kunt je kind ook helpen zoeken naar online informatie en vragen stellen over wat je tijdens het zoeken tegenkomt en wat het daarvan vindt.

Volg de interesse van je kind

Ga samen eens naar de bibliotheek en zoek naar spannende boeken en games die passen bij de interesse van je kind. Zo leert je kind wat er allemaal nog meer is.

Gebruik media samen

Kijk samen naar series of filmpjes, of speel samen een game. Zo leer je als ouder meer over wat je kind interessant vindt en hoe je erover kunt praten.

Maak gebruik van adviezen van experts

Maak gebruik van de adviezen van experts. Bibliotheekmedewerkers kunnen je goed informeren over de inhoudelijke kwaliteit van games en papieren en digitale voorleesboeken. Op Mediasmarties.nl staan overzichten van geschikte media voor kinderen van 9-12 jaar. Op Gamewijzer.nl vind je overzichten van populaire games met informatie zoals leeftijdsadviezen, chatfuncties en of je geld kunt uitgeven.

Volg de leeftijdsadviezen en classificaties

Maak gebruik van de adviezen en classificaties van Kijkwijzer voor televisie, series en films en de leeftijdsadviezen van PEGI voor spelletjes.

Struin zelf het internet af

Door regelmatig zelf op zoek te gaan weet je beter wat er wordt aangeboden. Hierdoor ben je beter in staat om vragen van je kind te beantwoorden en voordelen of risico's te begrijpen.

Maak samen met je kind afspraken over wat het mag gebruiken en wat niet

Het is goed om als ouder grenzen te stellen aan welke media je kind mag gebruiken. Op deze leeftijd kan verbieden ook nog een goede oplossing zijn. Maar het werkt niet altijd, en soms heeft verbieden juist het verkeerde effect. Zeker bij populaire media waarover je kind veel hoort, zoals een tv-serie die bedoeld is voor oudere kinderen.

Praat daarom met je kind over welke media het mag gebruiken en welke niet en maak hier afspraken over. Het is belangrijk dat je uitlegt waarom je niet wil dat je kind iets kijkt. Praat hierover met je kind. Zo leert je kind om hierover na te denken en zelf ook bewuste keuzes te maken. Bijvoorbeeld op de momenten dat jij er niet bij bent. 

Spreek af dat je kind altijd de echte leeftijd invult

Spreek af dat je kind altijd de echte leeftijd invult. Dit is belangrijk bij een inschrijving voor een game of andere online toepassing. Het zorgt ervoor dat wat op de website te zien is, past bij de leeftijd van jouw kind.

Meer informatie over mediagebruik en opvoeden

Kinderen van 13-18 jaar

Wanneer kinderen in de puberteit terechtkomen, verdwijnt je zicht op het mediagebruik van je kind steeds meer. Contact met vrienden wordt nog belangrijker. Dat is niet erg: je kind heeft die vrijheid nodig om zich verder te ontwikkelen. Je hebt als ouder steeds minder invloed op de keuzes die je kind maakt bij mediagebruik. Toch zijn er nog dingen die je kunt doen.

Tips

Toon interesse

Door te vragen wat je kind doet en interesse te tonen, kun je het gesprek starten. Misschien wil je kind je best uitleggen hoe dat spel werkt. Vertel het ook eerlijk als je je daarbij zorgen maakt.

Praat met je kind over mediagebruik

Vraag je kind regelmatig wat leuk en boeiend is aan series, apps, films of games. Zo leer je begrijpen waarom je kind het interessant vindt. Je kunt dan ook de kansen en risico's beter inschatten. Ook helpt het als je eerst samen met je kind de media bekijkt en gebruikt, voordat je erover in gesprek gaat. 

Op deze leeftijd heeft het verbieden van dingen meestal het verkeerde effect. Ook kan je kind steeds vaker media gebruiken zonder dat je dat als ouder weet. Het is daarom belangrijk om erover te praten als je kind media gebruikt terwijl je dat liever niet wil.  

Bespreek waarom je kind bepaalde media gebruikt en stel vragen. Kijkt je kind bijvoorbeeld naar een bepaalde serie omdat het dit leuk vindt, of uit angst er niet bij te horen? Als ouder help je je kind op een andere manier naar mediagebruik te kijken en kan je het goede voorbeeld geven. Je kind leert zo zelf ook na te denken over mediagebruik.  

Praat met je kind over online ervaringen

Maak de online ervaringen een normaal onderdeel van de dagelijkse gesprekken. Grijp nieuwsberichten aan en verleid je kind tot vertellen: 'Hoe was het vandaag online? Nog iets leuks gezien op Instagram?' Maak geen enkel onderwerp taboe. Ook niet als het bijvoorbeeld gaat over sexting. Dat is een seksueel getint online gesprek waarbij appjes, foto's of video's verstuurd worden. Respecteer tijdens zo'n gesprek wel de grenzen van je kind.

Stimuleer creativiteit

Stimuleer creatief gebruik van media, zoals filmpjes maken of zelf een website of een app bouwen.

Praat over online privacy

Praat over online privacy en jezelf presenteren via sociale media. Wie ben je online, wat wil je van jezelf laten zien? Wijs je kind op de risico's van 'onbekende vrienden' bij online vriendschappen.

Praat over gevoelens bij sociale media

Sociale media kunnen heel leuk zijn, maar er zitten ook negatieve kanten aan. Praat met je kind over de leuke en minder leuke kanten van sociale media. Zo leert je kind om met moeilijke gevoelens om te gaan.

Meer informatie over mediagebruik en opvoeden

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders