Mediaopvoeding: wat speelt er?

Wat speelt er rondom mediaopvoeding? Op deze pagina vindt je een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen per thema.

Gezond omgaan met media

Kinderen en vooral jongeren zijn veel met media bezig. Er is op dit moment veel debat over hoe kinderen, jongeren en hun opvoeders daarmee moeten omgaan. Voorbeelden van vragen daarover zijn: Wat is gezond mediagebruik eigenlijk? Mogen telefoons de klas nog in of leiden ze vooral af? Is sexting wel veilig?

Sociale media en de invloed op mentaal welbevinden

In het nieuws kom je veel berichten tegen die gaan over de invloed van sociale media op het mentale welbevinden van jongeren. Wat doet het gebruik van filters eigenlijk met het zelfbeeld van jongeren? Welke invloed hebben personen als Andrew Tate op hoe jongeren naar de wereld kijken? En welke positieve invloeden zijn er?

Opvoedvragen van ouders en opvoeders

Ouders en opvoeders krijgen niet altijd alles mee. En dat hoeft ook niet. Maar opvoeders ervaren mediaopvoeding ook vaak als ingewikkeld. Hoe blijf je op de hoogte? Welke regels maak je?

Digitale ongelijkheid

Hoe kwetsbaarder iemands maatschappelijke positie is, hoe moeilijker het is om toegang te krijgen tot internet. En om de juiste digitale vaardigheden te leren. En daardoor om erbij te horen. Zo zagen we in coronatijd dat niet alle leerlingen gelijke toegang hadden tot afstandsonderwijs. En waar je offline de nieuwste Nikes moet hebben, heb je in Fortnite een goede skin of een dansje nodig. Dat maakt de kinderen bovendien kwetsbaarder voor de risico's van de gedigitaliseerde samenleving. Denk bijvoorbeeld aan online pesten, blootstelling aan geweld, verslaving of delinquent groepsgedrag.

De impact van kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie is veel in het nieuws en dat zorgt voor vragen over de impact op kinderen. Zeker door de brede beschikbaarheid en toepassing krijgen kinderen er steeds meer mee te maken. Zo zijn er veel vragen over wat het gebruik van tools als ChatGPT eigenlijk betekent voor het onderwijs. En kinderen kunnen negatief beïnvloed worden door het gebruik van MyAI in Snapchat. Er is ook nog weinig over bekend.

De macht van de grote platforms en hun algoritmes

Kinderen en jongeren brengen veel van hun tijd door op plekken die worden beheerd door commerciële bedrijven. Deze ruimten worden gedreven door verdienmodellen. Dat staat vaak op gespannen voet met hun welbevinden. Vragen die hier een rol spelen zijn bijvoorbeeld: Aan welke voorwaarden moet de digitale wereld als leefomgeving voldoen? En wie mag daar de macht hebben?

Foto Nick van Hummel

Nick van Hummel

adviseur en onderzoeker