Dit vinden jongeren zelf van sociale media

De meeste jongeren vinden dat sociale media een goede invloed hebben op hun vriendschappen. Een derde van de jongeren vindt tegelijkertijd dat sociale media een slechte invloed hebben op hun zelfbeeld. Op deze pagina lees je meer over de positieve en negatieve ervaringen van jongeren met sociale media. En wat de rol van ouders is bij het praten over de minder leuke onderdelen. 

Ervaringen met sociale media

De Universiteit van Amsterdam deed onderzoek naar de belevingen en ervaringen van jongeren met sociale media. In het onderzoek werd aan 480 jongeren gevraagd wat hun ervaringen zijn met platforms als TikTok, Instagram en Snapchat. Daaruit bleek dat ze vooral de positieve kanten ervaren, maar dat sommige jongeren ook merken dat sociale media een negatieve invloed hebben.

De ene jongere is de andere niet

Het is belangrijk om te bedenken dat de invloed van sociale media op het welbevinden verschilt van jongere tot jongere. Welbevinden betekent of iemand zich lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelt. Op de een heeft het sociale mediagebruik een positief effect, op de ander een negatief effect en op weer een ander geen effect.

Aan de ene kant kunnen sociale media dus een negatief effect hebben op het zelfbeeld van een jongere, terwijl een ander online door vrienden enthousiast wordt om te gaan sporten of huiswerk te maken.

Negatieve ervaringen

Als jongeren iets vervelends hebben meegemaakt of ergens mee zitten, gebruikt een groot deel sociale media om afleiding te zoeken. Bijvoorbeeld door grappige filmpjes te kijken of door er online met vrienden over te praten.

Maar jongeren bespreken negatieve ervaringen op sociale media niet vaak met hun ouders. Ze praten vaker met hun ouders over de leuke dingen die ze online meemaken dan over de minder leuke dingen. Dit komt meestal omdat ze bang zijn dat ouders dan dingen gaan verbieden, zoals het gebruik van bepaalde apps. Als ouder kun je het volgende doen om te zorgen dat je kind eerder met je praat over de minder leuke kanten van sociale media:

  • Stel je tijdens een gesprek met je kind over mediagebruik open op. Stel vragen vanuit nieuwsgierigheid en laat je kind uitpraten. Geef je kind de ruimte en tijd om zelf na te denken.
  • Kijk niet de hele tijd mee met je kind als het met sociale media bezig is. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van jongeren dat ze ruimte hebben om zelf op onderzoek uit te gaan.
  • Vertel je kind dat het in vervelende situaties bij je terecht kan of hulp kan inschakelen via Meldknop.nl.

Hoe leer ik mijn kind omgaan met media?Bericht UvA Rapport De plussen en minnen van social media 

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders