Hoe pak ik mediaopvoeding binnen mijn organisatie aan?

Mediaopvoeding binnen jouw organisatie moet starten met een visie. Het is belangrijk om vast te stellen hoe jouw organisatie tegen mediaopvoeding aankijkt. Beperk je daarbij niet alleen tot het opstellen van regels. Betrek bovendien ook ouders bij het beleid. En stem het beleid af op de kinderen met wie jouw organisatie werkt.

Start met een visie

Het is belangrijk om te starten met een visie op mediaopvoeding. Hierbij beantwoord je de vraag op welke manier jouw organisatie tegen mediaopvoeding aankijkt. Hoe zet je telefoons, video's en internetgebruik op een betekenisvolle manier in? Een visie is belangrijk, omdat het aansluit op de toekomst van de kinderen met wie je werkt.

Een visie is meer dan regels

Beperk je niet tot het opstellen van regels, maar bespreek vooral de manier waarop jouw organisatie de media wil inzetten. Hanteer hierbij een proactief beleid. Doe bijvoorbeeld een uitspraak over het gebruik van eigen tablets, telefoons en andere apparaten in jouw organisaties. Kijk als professional ook naar je eigen mediagebruik. Is dat een voorbeeld voor de kinderen met wie je werkt? Betrek deze reflectie bij het opstellen van de visie van jouw organisatie.

Lees meer over mediaopvoeding in de kinderopvang

Betrek ouders

Het is belangrijk dat je als professional weet hoe ouders en opvoeders tegen mediaopvoeding aankijken. Wees je daarbij bewust van de verschillende opvattingen van ouders. De ene ouder gamet zelf, de andere vindt het vreselijk.
Ouders zijn niet altijd bewust bezig met de mediaopvoeding. Maar vertel ouders dat ze wel degelijk een belangrijk aandeel hebben. Hun gedrag én hun begeleiding dienen als voorbeeld voor hun kinderen.

Foto Vivian den Blanken