Onderwijs-zorgarrangementen en verbinding onderwijs en jeugdhulp

Sommige leerlingen hebben naast ondersteuning in het onderwijs ook aanvullende zorg nodig, omdat ze zich fysiek of mentaal niet alleen kunnen redden op school. Als een leerling een combinatie van onderwijs en zorg op school krijgt, spreken we van onderwijs-zorgarrangementen. Deze arrangementen komen zowel in het regulier onderwijs als in het speciaal onderwijs voor. Een onderwijs-zorgarrangement is altijd maatwerk: de behoefte van de leerling of een groep leerlingen bepaalt de aard van het arrangement.

Meer weten over dit onderwerp? Bekijk het dossier Onderwijs-zorgarrangementen.

Hier krijgt u onder andere antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat en voor wie is het?
  • Hoe komt het tot stand?
  • Welke wet- en regelgeving is van toepassing?
  • Hoe voer je het uit?
  • Wat zijn goede voorbeelden?

Lees ook

Wendy Kunst

Wendy Kunst

projectassistent