Samenwerken in een onderwijs-zorgarrangement

Kenmerkend voor een onderwijs-zorgarrangement is dat het meerdere leefdomeinen en inzet van verschillende professionals combineert. Dat vraagt een multidisciplinaire samenwerking, die specifieke competenties vereist.

Zo spreken de verschillende professionals natuurlijk niet dezelfde beroepstaal; ze denken en handelen binnen hun eigen vanzelfsprekendheden. Als deze niet gedeeld worden, leidt dat tot misverstanden. Terwijl voor het kind juist een duidelijke structuur met een herkenbare omgeving en bejegening belangrijk is.

Vier tips voor een betere samenwerking

Samenwerken is niet vanzelfsprekend: dit vraagt tijd, interesse in elkaar en in de casuïstiek. Hieronder vier tips om de kwaliteit van de samenwerken te verbeteren en efficiënter te maken.

  1. Neem elkaar mee in denk- en zienswijzen door ze expliciet te maken
  2. Spreek verwachtingen uit
  3. Maak concreet afspraken met elkaar: wie, wat, waar, wanneer
  4. Neem tijd voor reflectie

Meer informatie

Lees ook

Vincent Fafieanie