Ondersteuning door het NJi bij onderwijs-zorgarrangementen

Het Nederlands Jeugdinstituut helpt en ondersteunt, in samenwerking met onder andere Sectorraad GO, professionals, beleidsmakers en bestuurders vanuit onderwijs, gemeente en instellingen op verschillende manieren bij het (verder) ontwikkelen en borgen van onderwijs-zorgarrangementen. Denk aan het ontwikkelen van kennis en praktische tools, advies op maat, en het organiseren van landelijke werkbijeenkomsten om kennis en ervaring uit te wisselen.

OplossingenLab

OplossingenLab is voor partners die betrokken zijn bij de inhoud, organisatie en financiering van zorg in onderwijs of onderwijs in zorg voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking. De bijeenkomsten zijn gericht op de samenwerking en ontwikkeling in de regio. Alle samenwerkende partners zijn welkom: gemeenten, zorgaanbieders, scholen, samenwerkingsverbanden, zorgverzekeraars en -kantoren.

De kennisontwikkeling vanuit het project Zorg in Onderwijstijd wordt door de uitvoerend partners gedeeld. Het project is een initiatief van de ministeries van OCW en VWS om de financiering voor de zorg die in onderwijstijd geleverd wordt te vereenvoudigen.

OplossingenLab wordt georganiseerd door het Nederlands Jeugdinstituut, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Sectorraad Gespecialiseerd onderwijs, in samenwerking met DSP/Oberon en de Onderwijsarrangeurs.

Wil je deelnemen aan OplossingenLab? Neem contact op met Nance van Asselt.

Lees ook het magazine Iedereen doet mee, waarin we alle opbrengsten van de Oplossingenlabs in 2023 verzamelen.

Ondersteuning op maat

Naast ondersteuning via de OplossingenLabs biedt het NJi ook lokale ondersteuning op maat. Interesse? Neem contact op met Vincent Fafieanie.

Vincent Fafieanie