Jeugdbescherming

Als ouders niet in staat blijken hun kind een gezonde en veilige opvoeding te bieden en vrijwillige hulp afwijzen, kan een kinderrechter een jeugdbeschermingsmaatregel opleggen. De gedwongen hulp is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor uitvoering hebben zij een contract afgesloten met een gecertificeerde instelling. Lees in dit dossier meer over de maatregelen en wie wat doet.

Stimuleringsprogramma SWING

Wat hebben de elf projecten opgeleverd?

Met het stimuleringsprogramma SWING hebben elf gecertificeerde instellingen de kans gekregen om hun proefproject voor vernieuwing van de jeugdbescherming verder te ontwikkelen.

Lees meer over de resultaten in:

Vragen?

Brigit Rijbroek is contactpersoon.

Foto Brigit  Rijbroek

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies