Jeugdbescherming

Als ouders niet in staat blijken hun kind een gezonde en veilige opvoeding te bieden en vrijwillige hulp afwijzen, kan een kinderrechter een jeugdbeschermingsmaatregel opleggen. De gedwongen hulp is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor uitvoering hebben zij een contract afgesloten met een gecertificeerde instelling. Lees in dit dossier meer over de maatregelen en wie wat doet.

Veiligheid in gezinnen

Een zaak van iedereen

Hoe kunnen we samen werken aan de veiligheid van kinderen en jongeren? Het NJi biedt in dit paper een onderbouwde visie op de knelpunten en een bijdrage voor oplossingen bij de zorg voor de veiligheid van kinderen. Het is bedoeld als voeding voor nieuwe vragen en verder gesprek, met ruimte voor het niet-weten.

Lees meer in Veiligheid in gezinnen.

Vragen?

Anne Addink is contactpersoon.

Foto Anne  Addink

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies