Wat doe ik als ik onveiligheid signaleer?

Je vermoedt als wijkteamprofessional onveiligheid in een gezin. En dan? Op deze pagina lees je meer over de stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, over de hulp die je biedt bij onveiligheid en over het belang van samenwerking en reflectie. Zo werk je samen met een gezin aan het terugbrengen van rust en veiligheid.

Meldcode in het kort

Bij vermoedens van onveiligheid gebruik je als wijkteamprofessional de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is verplicht. De stappen in de meldcode helpen je vanaf het moment van signaleren tot aan het besluit om al dan niet een melding te doen.

Zoek je ondersteuning bij het doorlopen van de meldcode? Bekijk het Kompas. Zo weet je welke actie past en of melding bij Veilig Thuis nodig is.

Er is sprake van onveiligheid

Constateer je onveiligheid? Dan meld je dit bij Veilig Thuis. Op de pagina Wat moet ik doen als een kind wordt mishandeld? lees je hier meer over.

Na de melding draag je de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid over aan Veilig Thuis. Zij maken een veiligheidsbeoordeling. Als wijkteammedewerker maak je vervolgens een veiligheidsplan. In dat plan staan de veiligheidsvoorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Ondersteuning, hulpverlening en behandeling

Wanneer ondersteuning nodig is, kan Veilig Thuis het wijkteam vragen om de hulp te organiseren. Zo help je als wijkteam om aan de veiligheidsvoorwaarden te voldoen.

Er ontstaat ruimte om te werken aan stabiele veiligheid als de directe veiligheid terug is. Als wijkteamprofessional maak je een hulpverleningsplan om beschermende factoren te versterken en risicofactoren te verminderen of op te heffen. Waar nodig samen met Veilig Thuis. En altijd samen met het gezin. Wat kunnen zij zelf? Wat kan hun sociale netwerk doen? Waar is professionele hulp nodig? Omdat verschillende problemen elkaar kunnen beïnvloeden, neem je hierin alle gezinsleden en leefgebieden mee.

Tenslotte werk je als wijkteamprofessional ook mee aan het herstel van alle gezinsleden. Maak een herstelplan om de negatieve gevolgen van de onveiligheid te herstellen of beperken. Zo kijk je naar veiligheid voor nu en in de toekomst.

Werk samen met andere professionals en gemeentelijke diensten. Zorg daarom dat je weet hoe het lokale netwerk en zorglandschap eruit ziet. Zo kan tijdig worden gesignaleerd en samenhangende zorg worden geboden.

Samenwerking met andere partijen

Om ervoor te zorgen dat de veiligheid blijft, is samenwerking nodig, vaak op verschillende leefgebieden. Bijvoorbeeld met andere professionals uit het onderwijs, de kinderopvang en gemeentelijke diensten. Zorg daarom dat je weet hoe het lokale netwerk eruitziet. En weet welke gegevens je met anderen mag delen. Bekijk hiervoor de PrivacyApp.

Verder is het belangrijk dat je elkaars taken en expertise kent, zodat je weet wat je voor elkaar kunt betekenen. Maak heldere afspraken en plan vaste momenten om de samenwerking te evalueren. Doorloop samen bijvoorbeeld een casus en kijk hoe jullie samenwerking is geweest, wat er goed ging en wat er anders kan. Een goede samenwerking opbouwen kost tijd, maar je kunt zo meer betekenen voor gezinnen.

Wil je meer verdiepende kennis over samenwerking? Lees het Augeo Magazine.

Jij als professional

Je eigen overtuigingen, ervaringen, twijfels en dilemma's neem je mee in je werk. Het beïnvloedt je houding, gespreksvoering en samenwerking. Reflecteer daarom regelmatig, bijvoorbeeld met deze reflectievragen. Wees je bewust van je overtuigingen en bespreek casussen en dilemma's in je team. Zo benut je elkaars krachten en kennis voor een passende aanpak per gezin.

Kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale wijkteams en gemeentenIntegraal werken bij integrale jeugdhulpSamen werken aan veiligheid en herstel

Achtergronden

Richtlijn KindermishandelingHet KompasFactsheet Meldcode en dossiervorming van MovisieLeren van calamiteiten: gratis: online oefencasus en handreiking van augeo.nl

Alle pagina's over wijkteams

Naar het overzicht

Efat Armaghan

Armaghan Efat

medewerker inhoud