Deradicaliseren

Hoe kun je jongeren van hun extremistische ideeën bevrijden? Op welke manier kun je het proces van radicalisering terugdraaien en ongedaan maken? Op deze vragen is geen eenvoudig antwoord mogelijk. Zoals er niet een enkele route is waarlangs jongeren radicaliseren, zo is er evenmin één manier om te deradicaliseren.

Er zijn ook geen enkelvoudige interventies die je kunt inzetten. Maar we kunnen enkele grote lijnen aangeven voor de manier waarop je te werk kunt gaan om jongeren te deradicaliseren. Bepalend voor de werkwijze is in de eerste plaats de mate waarin een jongere geradicaliseerd is, de trede waarop deze zich bevindt. Er is nu eenmaal verschil tussen iemand die terugkeert uit Syrië en een persoon die alleen maar extremistische uitspraken doet. Verder maakt de persoonlijke geschiedenis van radicalisering uit. Je moet de beweegredenen weten om effectief iets te veranderen.

In het algemeen geldt dat het belangrijk is om de voorwaarden voor radicalisering zo veel mogelijk weg te nemen. Dat houdt in:

  • goed kijken welke factoren bijdragen aan de voedingsbodem voor radicalisering. Welke triggerfactoren spelen een rol?;
  • doelgericht actie ondernemen op deze factoren en proberen deze te veranderen.

Meer specifiek is het van belang om aandacht te geven aan de volgende punten:

  • Zorgen dat de jongere geen contacten meer heeft met een extremistische groep. Dit betekent: het losweken van de jongere en het bieden van alternatieven.
  • Ouders betrekken en helpen bij (het herstellen van) het contact met de jongere.
  • Op de een of andere manier de jongeren confronteren met de consequenties van hun extremistische ideeën. En hen op andere gedachten brengen die een alternatief bieden.
  • In het geval van jihadisme: jongeren in staat stellen om hun kennis van de islam te vergroten en te verdiepen. Dit door hen in contact te brengen met imams en andere figuren met autoriteit op dit gebied.

In zijn laatste boek Reradicalisering schrijft Stijn Sieckelinck dat deradicaliseren niet voldoende is. Het gaat ook om reradicaliseren: het omleiden van de radicale energie van deze jongeren naar een minder destructieve bestemming.

Ga naar literatuurlijst

Lees ook

Hannes van de Ven

Hannes van de Ven

adviseur werk en inkomen jongvolwassenen