Radicalisering

Radicalisering is wereldwijd een actueel maatschappelijk thema. Het is een proces waarin individuen en groepen ideeën ontwikkelen die steeds radicaler worden. Deze ideeën worden zo extreem dat ze bereid zijn om ze met geweld door te drukken.

Ook in Nederland zijn daar verschillende vormen van te vinden zoals links- en rechtsextremistische groepen, dieren- en milieuactivisten en jihadisten. Ook al gaat het om weinig mensen en kleine groepen, de maatschappelijke impact is groot. De dreiging die uitgaat van extreme groepen, is onverminderd groot, aldus de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) in het jaarverslag van 2016. Dat betreft vooral de dreiging uit jihadistische hoek.

Radicalisering voorkomen

Vooral jongeren en jongvolwassenen zijn vatbaar voor radicale invloeden. Daarom is het belangrijk juist bij hen te werken aan preventie, signalering en aanpak van radicalisering. Het Nederlands Jeugdinstituut wil daar een actieve bijdrage aan leveren, onder meer met dit dossier.

Vragen?

Charlotte Dopper is contactpersoon.

Foto Charlotte  Dopper

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies