• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Radicalisering

De pedagogische mismatch bij moslimjongeren

Radicalisering en dreigende sociale uitsluiting van moslimjongeren zijn actuele maatschappelijke thema's. De 'pedagogische mismatch' tussen de leefgebieden thuis, school en de straat staat centraal op deze pagina's. We geven een overzicht van wat beroepskrachten in het onderwijs, het jongerenwerk en de hulpverlening kunnen doen als het gaat om de preventie, signalering en aanpak van radicalisering. We belichten al deze onderwerpen kort en verwijzen naar relevante instellingen, websites en literatuur.

Quickscan Radicalisering

Verkenning van de lokale praktijk

Hoe gaan professionals en vrijwilligers in de lokale praktijk om met jongeren die (dreigen te) radicaliseren in de richting van jihadisme? In opdracht van de ministeries van VWS en VenJ voerden het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie een quickscan uit om dat in beeld te brengen.

 

Polarisatie en radicalisering bij jongeren

Deze werkbladen gaan in op hoe instellingen uit onderwijs, jeugdzorg en welzijn kunnen omgaan met polarisatie en radicalisering. Ze zijn opgesteld door het Kennis- en Adviescentrum Nuansa en het Nederlands Jeugdinstituut.

Blog Aanpak radicalisering moet in alle leefgebieden

Een belangrijke voedingsbodem voor radicalisering is de 'pedagogische mismatch' tussen de drie belangrijkste leefgebieden van jongeren: thuis, school en de straat. Vooral moslimjongeren in grote steden hebben hier mee te maken. Lees de blog van Nic Drion op Kennisnet Jeugd.

Vragen?

Gert van den Berg is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.