Erkende interventies voor beslissen over hulp

In Nederland bestaan verschillende erkende interventies die te maken hebben met uithuisplaatsing. In deze interventies staat de bescherming van kinderen en jongeren centraal.

Voorkomen van uithuisplaatsing

Een aantal erkende interventies is specifiek gericht op het voorkomen van uithuisplaatsing van een of meerdere kinderen. Deze interventies bieden bijvoorbeeld intensieve (pedagogische) zorg aan huis. Zij werken aan het versterken van het gezin en de opvoedvaardigheden van de ouders.

Uithuisplaatsing

Naast preventieve interventies zijn er erkende interventies die in hun aanpak het kind tijdelijk uithuisplaatsen. Deze interventies starten bijvoorbeeld met een gesloten plaatsing, waarna behandeling thuis in het gezin plaatsvindt.

De hieronder genoemde interventies zijn beschreven in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie minimaal erkend als goed onderbouwd.