Families First

Families First biedt hulp om een crisis in een gezin op te lossen en de veiligheid te vergroten, met als doel de dreigende uithuisplaatsing van jongeren te voorkomen. De gezinsmedewerker maakt gebruik van de aanwezige crisis om patronen in het gedrag van de gezinsleden te veranderen.

Erkend als: 
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Kindermishandeling, Opvoeding, Uithuisplaatsing
Leeftijd: 
0 tot en met 17 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
Thuis
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doel

Het doel van Families First is de aanwezige crisis op te lossen en de veiligheid in het gezin te vergroten, zodat een uithuisplaatsing van één of meer van de kinderen niet meer nodig is.

Doelgroep

Deze interventie is bedoeld voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar in gezinnen die in acute crisis verkeren die zo ernstig is dat een uithuisplaatsing van de jeugdigen dreigt. Ouders, broers en zussen worden ook actief betrokken bij deze interventie.

Aanpak

Families First kent na aanmelding drie fasen. De eerste fase is de informatiefase waarin de veiligheid wordt vergroot en een plan van aanpak wordt gemaakt. De tweede fase is de veranderingsfase. In deze fase wordt gewerkt aan de concretisering en realisering van de doelen uit het plan van aanpak. Halverwege de veranderingsfase wordt het plan van aanpak geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. De afrondingsfase duurt vier dagen.

Onderzoek

Uit onderzoeken naar de effectiviteit van Families First in Nederland blijkt dat de meerderheid van de kinderen bij beëindiging van de hulp nog thuis woont, ook na een follow-up. Er zijn positieve effecten gemeten op het functioneren van de kinderen in het gezin en op de ervaren opvoedingsbelasting bij de ouders.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Families First is een krachtige interventie voor een doelgroep in een moeilijke situatie. De doelgroep is helder, de doelen zijn SMART en de theoretische onderbouwing is sterk. Onderzoek naar Families First geeft eerste aanwijzingen voor effectiviteit. De meerderheid van de kinderen woont na beëindiging van de hulp nog thuis, ook na een follow-up, en er zijn positieve effecten op het functioneren van de kinderen in het gezin en op de ervaren opvoedingsbelasting van de ouders.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: