Erkende interventies bij hechtingsproblemen

Voor het verbeteren van de gehechtheidsrelatie tussen opvoeders en kinderen bestaan in Nederland verschillende erkende interventies.

De hieronder genoemde interventies zijn beschreven in de databank Effectieve jeugdinterventies. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie minimaal erkend als goed onderbouwd.

Preventieve interventies

De erkende preventieve interventies willen een veilige hechting tussen opvoeders en kinderen bevorderen en/of hechtingsproblemen bij het kind voorkomen. De interventies richten zich op de interactie tussen het kind en de opvoeder en werken aan vaardigheden als sensitief opvoedgedrag. Dit geldt ook voor de interventies die zich in de eerste plaats richten op ontwikkelingsstimulering. Zie daarvoor Programma's voor voor- en vroegschoolse educatie.

 • Tijd voor Toontje

  Professionals
  Beleidsmakers

  Tijd voor Toontje is een programma voor kinderen en hun moeders in de opvang die huiselijk geweld hebben meegemaakt.

 • Shantala Babymassage Individueel

  Professionals
  Beleidsmakers

  Shantala Babymassage Individueel richt zich op het bevorderen van een veilige gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind.

 • VoorZorg

  Professionals
  Beleidsmakers

  VoorZorg richt zich op het terugdringen van kindermishandeling. Verpleegkundigen bezoeken jonge (aanstaande) moeders.

 • Ouder-baby interventie

  Professionals
  Beleidsmakers

  De preventieve Ouder-baby interventie richt zich op depressieve moeders met een jong kind.

 • NIKA

  Professionals
  Beleidsmakers

  NIKA richt zich op kinderen met risico op een gedesorganiseerde hechting, of die verstoord hechtingsgedrag laten zien.

Behandeling van hechtingsproblemen

Een aantal erkende interventies kan ingezet worden voor de behandeling van hechtingsproblematiek. Sommige interventies richten zich op de interactie tussen kind en opvoeder en werken aan de opvoedingsvaardigheden van opvoeders. Andere interventies bieden behandeling aan het kind of de jongere zelf.

 • Tijd voor Toontje

  Professionals
  Beleidsmakers

  Tijd voor Toontje is een programma voor kinderen en hun moeders in de opvang die huiselijk geweld hebben meegemaakt.

 • NIKA

  Professionals
  Beleidsmakers

  NIKA richt zich op kinderen met risico op een gedesorganiseerde hechting, of die verstoord hechtingsgedrag laten zien.

 • Basic Trust-methode

  Professionals
  Beleidsmakers

  Voor kinderen met gedrags- of emotionele problemen en hun opvoeders, waarbij ook sprake is van problemen in de gehechtheidsrelatie.

Lees meer over de werkzame mechanismen bij het voorkomen en verminderen van hechtingsproblemen bij Wat werkt wel en niet bij hechtingsproblemen?