Shantala Babymassage Individueel

Shantala Babymassage Individueel is een combinatie van babymassage en opvoedingsondersteuning aan huis. Het doel is een veilige gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind bevorderen. De nadruk ligt op het vergroten van de sensitiviteit en het vermogen van de ouder om de gevoelens van het kind juist in te schatten. De interventie zorgt dat ouders zich competenter voelen en beperkt stress en de gevolgen daarvan.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Hechting en hechtingsproblemen
Leeftijd: 
0 tot en met 1 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
Thuis
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

De interventie richt zich op ouders met een baby van 6 weken tot 9 maanden oud waarbij een risico bestaat op hechtingsproblemen. Het gaat daarbij om een risico dat ontstaat door problemen of stress die ouders ervaren bij het ouderschap of de opvoeding. Of het kan gaan om een verhoogde kans op problemen met de interactie tussen ouder en kind, zoals bij een huilbaby of premature baby.

Aanpak

De aanmelding en uitvoering van de interventie vinden plaats binnen de jeugdgezondheidszorg. In drie individuele huisbezoeken leert een gecertificeerde jeugdverpleegkundige technieken voor babymassage aan de ouder. Tijdens de bezoeken bespreekt de jeugdverpleegkundige verschillende thema's rondom opvoeding en babyverzorging met de ouder, waaronder huilen en basiscommunicatie met de baby. Daarnaast is er ruimte om vragen en zorgen van de ouder te bespreken.

Tijdsinvestering

De uitvoering vraagt per huisbezoek een tijdsinvestering van een uur van de ouders en voor de gehele interventie drie uur. Van de jeugdverpleegkundigen vraagt de voorbereiding, uitvoering en evaluatie per huisbezoek een tijdsinvestering van drie uur en voor de gehele interventie negen uur.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De uitvoering van Shantala Babymassage is goed uitgewerkt. De huisbezoeken door jgz-professionals zijn een geschikte ingang om in de thuissituatie te komen. De commissie ziet bij de volgende hererkenning graag de resultaten van de nu lopende proces- en effectevaluatie tegemoet.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: