Tijd voor Toontje

Tijd voor Toontje is een programma voor kinderen van 0 tot 10 jaar en hun moeders in de (vrouwen)opvang die huiselijk geweld hebben meegemaakt. Het betreft een doorlopend groepsaanbod door gespecialiseerde begeleiders, dat op een vast moment in de week plaatsvindt.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Huiselijk geweld, Trauma, Hechting en hechtingsproblemen
Leeftijd: 
0 tot en met 10 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

De doelgroep betreft kinderen van 0 tot 10 jaar en hun moeders, die in een (vrouwen)opvang verblijven en getuige dan wel slachtoffer zijn (geweest) van huiselijk geweld in het gezin.

Aanpak

De interventie bestaat uit een moeder-kindgroep (voor kinderen van 0-4 jaar), een kindergroep (voor kinderen van 4-10 jaar) en een moedergroep (parallel aan de kindergroep). Met behulp van beeldend materiaal, handpopschildpad Toontje, wordt getracht de veerkracht van kinderen te versterken aan de hand van vier thema's: de kracht van fijne dingen doen, veilig boos zijn, van wie hou je? en herinneringen.

Voor kinderen tot 4 jaar staan de interacties tussen moeder en kind centraal. In de moeder-kindgroepen krijgen deze kinderen positieve aandacht van hun moeders, doen moeders positieve ouderervaringen op, helpen zij hun kinderen om zich goed te voelen en ervaren de kinderen veiligheid in de interactie met hun moeder. Vanaf 4 jaar wordt actief met de kinderen zelf gewerkt door ze opdrachten te laten doen of gesprekjes te voeren. 

Tijdsinvestering

Per thema zijn er twee bijeenkomsten. Er zijn acht bijeenkomsten in totaal.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt Tijd voor Toontje een mooie, relevante interventie die met name bij jonge kinderen tot de verbeelding zal spreken. De theoretische onderbouwing is mooi en uitgebreid.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: