Tijd voor Toontje

Tijd voor Toontje is een programma voor kinderen van 0 tot 10 jaar en hun moeders in de (vrouwen)opvang, die huiselijk geweld hebben meegemaakt. Het betreft een doorlopend groepsaanbod, dat op een vast moment in de week plaatsvindt. Met behulp van beeldend materiaal, handpopschildpad Toontje, wordt getracht de veerkracht van kinderen te versterken aan de hand van vier thema's: de kracht van fijne dingen doen, veilig boos zijn, van wie hou je? en herinneringen.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Huiselijk geweld, Trauma
Leeftijd: 
0 tot en met 10 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doel

Het doel van Tijd voor Toontje is om als preventief geïndiceerd programma de gevolgen van huiselijk geweld bij kinderen tussen 0 en 10 jaar die getuige dan wel slachtoffer zijn (geweest) van huiselijk geweld te voorkomen en/of verminderen en ruimte/voorwaarden te creëren voor stabiele hechting tussen kinderen en moeders.

Doelgroep

De doelgroep betreft kinderen van 0 tot 10 jaar en hun ouders, die in een (vrouwen)opvang verblijven en getuige dan wel slachtoffer zijn (geweest) van huiselijk geweld in het gezin.

Aanpak

Tijd voor Toontje is een steunend en stabiliserend programma binnen Blijf Groep, waaraan moeders en kinderen die in de (vrouwen)opvang verblijven vrijwillig kunnen deelnemen. Tijd voor Toontje wordt aangeboden als doorlopend aanbod, zodat elk kind op ieder moment in (en uit) kan stappen gezien de wisselende bewoners in een opvangvoorziening. Het programma bestaat uit vier thema's: De kracht van fijne dingen doen, Veilig boos zijn, Van wie hou je? en Herinneringen. Per thema zijn er twee bijeenkomsten. Er zijn acht bijeenkomsten in totaal. Deelnemers volgen minimaal vier bijeenkomsten, zodat alle vier de thema's aan bod zijn geweest.

Onderzoek

In de periode 2008 - 2009 is het programma in projectvorm op alle locaties van Blijf Groep uitgevoerd: tijdens dit project zijn de praktijkervaringen intern gemonitord. Dit (kleine) praktijkonderzoek (Blijf Groep, 2010, niet gepubliceerd) is uitgevoerd met het oog op gewenste structurele implementatie van Toontje op alle vestigingen van Blijf Groep.

Dit laatste punt is bevestigd en nader onderbouwd in een extern advies dat gevraagd is op het toen voorhanden materiaal aan Sietske Dijkstra (Dijkstra, 2010, intern advies, niet voor publicatie). Dit advies en de uitkomsten van de evaluatie zijn gebruikt voor de publicaties uit 2012. Er is nog geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de interventie.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Tijd voor Toontje is een leuke interventie voor een doelgroep waar nog niet veel beschikbaar voor is en waar wel veel behoefte aan is. De theoretische onderbouwing is helder.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: