Ouder-baby interventie

De Ouder-baby interventie is een preventieve interventie voor ouders met psychische problemen met een baby. Ouders met psychische problemen hebben vaak moeite om een positieve relatie te ontwikkelen met hun kind. De interventie is bedoeld om het contact tussen ouder en kind te verbeteren, om te voorkomen dat kinderen later zelf problemen ontwikkelen.

Erkend als: 
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Depressie, Hechting en hechtingsproblemen, Psychosociale problemen
Leeftijd: 
0 tot en met 1 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
Thuis
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit depressieve moeders en hun baby van 0 tot 12 maanden.

Aanpak

De interventie bestaat uit begeleiding van de ouders en hun baby in de thuissituatie. De partner en belangrijke anderen worden zo veel mogelijk in de begeleiding betrokken. De begeleiding wordt geboden door een medewerkers van de instelling voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, Zij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van gezinnen met jonge kinderen.

Tijdsinvestering

De begeleiding van de ouders en hun baby bestaat uit acht tot tien huisbezoeken van circa een uur.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Ouder-baby interventie is een relevante interventie gericht op de interactie tussen ouder en baby. Er zijn positieve effecten gevonden op moeder-kindinteractie op korte termijn.

De doelgroep is verbreed van moeders met depressieve klachten naar ouders met psychische klachten, inclusief licht verstandelijke beperking (lvb). De onderbouwing staat nog niet stevig genoeg om te verantwoorden dat de interventie zou kunnen werken voor andere psychische klachten dan depressie, vaders/partners of mensen met een licht verstandelijke beperking. De erkenning geldt daarom enkel voor moeders met depressieve klachten.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: