Democracy Reloading: werk- en leertraject voor succesvolle jongerenparticipatie

Democracy Reloading is een Europees partnerschap dat gemeentes ondersteunt bij het betrekken van jongeren in de lokale besluitvorming.

Logo Democracy Reloading

Om dit doel te bereiken is onder andere een toolkit ontwikkeld. In de toolkit worden 24 competenties uiteengezet die gemeentes nodig hebben om succesvol jongerenparticipatie op te zetten. Op basis van die kennis en methode is er in Nederland een werk- en leertraject ontwikkeld. Hier hebben elf gemeentes aan deelgenomen van oktober 2022 tot en met maart 2023. Op deze pagina lees je welke kennis, handvatten en ervaringen er tijdens het traject zijn gedeeld en opgedaan.

Democracy Reloading wordt in Nederland uitgevoerd door het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd en het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met het ministerie van BZK, de VNG en NJR.

Op de hoogte blijven?

Om op de hoogte te blijven over Democracy Reloading kun je je aanmelden voor Nieuwsbrief Jeugd van het NJi en de nieuwsbrief van Erasmus+.

Heb je een vraag over de Democracy Reloading? Mail dan naar l.heijs@nji.nl of l.janmaat@nji.nl.