Licht verstandelijk beperkte jeugd

Erkende interventies

Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking bestaan in Nederland verschillende erkende interventies. Sommige daarvan zijn specifiek voor deze doelgroep ontwikkeld, andere zijn breder inzetbaar.

De hieronder genoemde interventies zijn beschreven in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie minimaal erkend als goed onderbouwd.

Met name gericht op (lichte) verstandelijke beperking

De erkende interventies die specifiek zijn ontwikkeld voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking verschillen onderling. Een aantal interventies is bedoeld voor jongeren die in een residentiële setting wonen.  Doelen zijn onder meer het bieden van een veilig leefklimaat en het versterken van vaardigheden om zelfstandig te kunnen functioneren. Andere interventies voor deze doelgroep zijn bijvoorbeeld gericht op het verminderen van gedragsproblemen.

Mede gericht op (lichte) verstandelijke beperking

Een aantal erkende interventies is niet specifiek voor kinderen en jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking ontwikkeld, maar kan wel bij deze doelgroep worden ingezet. De variëteit binnen deze interventies is groot.

Meer informatie

Vragen?

Joanne van den Eijnden is contactpersoon.

Foto Joanne van den Eijnden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies