308 resultaten

Resultaten 1 - 10 van 308

  • VoorZorg

    Interventie

    VoorZorg richt zich op het terugdringen van kindermishandeling. Verpleegkundigen bezoeken jonge (aanstaande) moeders.

    Erkend als: 
    Effectief volgens goede aanwijzingen
    Leeftijd: 
    0 tot en met 2 jaar
  • Triple P niveau 3

    Interventie

    Triple P niveau 3 is een training voor ouders van 0- tot 18-jarigen met opvoedvragen die advies of vaardigheidstraining willen.

    Erkend als: 
    Effectief volgens eerste aanwijzingen
    Leeftijd: 
    0 tot en met 18 jaar
  • Stevig Ouderschap

    Interventie

    Stevig Ouderschap helpt gezinnen met een lastige start. Ouders worden geholpen met hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

    Erkend als: 
    Effectief volgens eerste aanwijzingen
    Leeftijd: 
    0 tot en met 2 jaar
  • Samen Leren

    Interventie

    Samen Leren richt zich op ouders van kinderen met achterblijvende schoolprestaties die wonen in achterstandswijken.

    Erkend als: 
    Effectief volgens eerste aanwijzingen
    Leeftijd: 
    4 tot en met 8 jaar
  • Piramide

    Interventie

    Piramide is een educatieve aanpak voor kinderen op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, in groep 1 en 2 en bij gastouders.

    Erkend als: 
    Effectief volgens eerste aanwijzingen
    Leeftijd: 
    0 tot en met 7 jaar
  • Families First

    Interventie

    Families First is intensieve crisishulp om gezinnen bij elkaar te houden en uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen.

    Erkend als: 
    Effectief volgens eerste aanwijzingen
    Leeftijd: 
    0 tot en met 18 jaar
  • VoorleesExpress

    Interventie

    Interventie waarbij een vrijwilliger komt voorlezen bij kinderen van 2 tot 8 jaar, die opgroeien in een taalarme omgeving.

    Erkend als: 
    Effectief volgens eerste aanwijzingen
    Leeftijd: 
    2 tot en met 8 jaar
  • Ouder-baby interventie

    Interventie

    De preventieve Ouder-baby interventie richt zich op depressieve moeders met een jong kind.

    Erkend als: 
    Effectief volgens eerste aanwijzingen
    Leeftijd: 
    0 tot en met 1 jaar
  • Basic Trustmethode

    Interventie

    Voor kinderen met gedrags- of emotionele problemen en hun opvoeders, waarbij ook sprake is van problemen in de gehechtheidsrelatie.

    Erkend als: 
    Effectief volgens eerste aanwijzingen
    Leeftijd: 
    2 tot en met 12 jaar