Integratieve Gehechtheidsbevorderende Traumabehandeling voor Kinderen (IGT-K)

IGT-K is een multidisciplinaire behandeling na kindermishandeling op jonge leeftijd. IGT-K heeft als doel traumaverwerking bij het kind en verbetering van de gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind. En daarnaast het verbeteren van emotieregulatie en verminderen van gedragsproblemen.

Erkend als: 
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Kindermishandeling, Trauma
Leeftijd: 
6 tot en met 15 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

De doelgroep zijn kinderen van 6 tot 16 jaar, en hun gezinnen, die op jonge leeftijd kindermishandeling hebben meegemaakt. De interventie is voor kinderen die een scala aan psychische klachten hebben ontwikkeld, waaronder posttraumatische stress-symptomen, gedragsproblemen, problemen met emotieregulatie en gehechtheid. Vaak is daarbij sprake van ingewikkelde systeemproblematiek. Verder gaat het om kinderen bij wie geen ingang gevonden kan worden voor een bewezen effectieve traumabehandeling.

Aanpak

IGT-K werkt eerst aan een vertrouwensrelatie met de ouder en aan de vaardigheden bij het kind, zodat traumabehandeling mogelijk wordt. De behandeling wordt gegeven door een EMDR-therapeut en een systeemtherapeut, die nauw samenwerken.

De systeemtherapeut doet voorwerk voor de EMDR-therapeut, verzorgt de psycho-educatie en werkt aan het bevorderen van de hechtingsrelatie tussen ouder of pleegouder en kind. De EMDR-therapeut begint met versterkende EMDR-technieken gericht op het bevorderen van de gehechtheidsrelatie en zelfregulatie, en past daarna het standaardprotocol van EMDR voor traumaverwerking toe.

Tijdsinvestering

Er wordt uitgegaan van een tijdsinvestering van 15 uur voor diagnostiek en 209 uur voor behandeling.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

IGT-K is een gecompliceerde interventie die desondanks toch heel helder beschreven wordt. De interventie is zeer relevant voor de praktijk, voor een doelgroep waar meer nodig is dan enkel het behandelen van PTSS-symptomen. De commissie erkent IGT-K als 'Effectief volgens eerste aanwijzingen' voor effectiviteit op drie van de vier uitkomstmaten, namelijk gehechtheidsproblematiek, gedragsproblemen en emotie regulatie. Voor PTSS-symptomen is het bewijs niet eenduidig, vanwege inconsistente resultaten over studies. Ook gelden de eerste aanwijzingen voor effectiviteit alleen voor kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar. Voor kinderen van 13-16 jaar is de interventie enkel goed onderbouwd, omdat deze leeftijdsgroep geen deel uitmaakte van de effectstudies.

Meer informatie

Uitgebreide beschrijving

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: