Samen Leren

Samen Leren verhoogt de onderwijsprestaties van kinderen en daarmee hun verdere ontwikkelkansen door het aanleren van vaardigheden aan de ouders.

Erkend als: 
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Onderwijsachterstanden, Schoolprestaties, Opvoeding
Leeftijd: 
4 tot en met 8 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling, Verminderen problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
Thuis
Uitvoering: 
Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

De uiteindelijke doelgroep van Samen Leren betreft kinderen met achterblijvende schoolprestaties die in groep één tot en met vier van de basisschool zitten. De begeleiding van Samen Leren richt zich direct op de ouders van deze kinderen.

Aanpak

Ouders leren tijdens huisbezoeken vaardigheden die zij nodig hebben om hun kind te begeleiden en te stimuleren bij hun schoolse ontwikkeling. Gedurende het gehele traject wordt de Samen Leren informatiemap voor ouders ter ondersteuning ingezet.

Tijdsinvestering

Het begeleidingstraject bestaat uit drie fases: afstemming, het werken aan doelen en afronding. De duur van de afstemmingsfase kan variëren van drie tot vijf weken. Het werken aan doelen gebeurt tijdens tien tot zestien huisbezoeken, wat neerkomt op ongeveer vijf tot acht weken wanneer ouders tweemaal per week worden bezocht. De afrondingsfase bestaat uit vier huisbezoeken, waarbij afwisselend alleen de ouders aanwezig zijn of het hele gezin. De huisbezoeken met het hele gezin duren gemiddeld een uur, de huisbezoeken met de ouders gemiddeld anderhalf uur.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt Samen Leren een helder beschreven programma met veel aandacht voor maatwerk. De onderbouwing is sterk en er is één onderzoek naar de effectiviteit uitgevoerd. Daarom beoordeelt de commissie Samen Leren als effectief volgens eerste aanwijzingen. Dit oordeel is wel beperkt tot het subdoel 'Thuis werken aan school'. Het hoofddoel is niet onderzocht.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: