264 resultaten

Resultaten 1 - 10 van 264

  • VoorZorg

    Interventie

    Interventie VoorZorg richt zich op het terugdringen van kindermishandeling. Verpleegkundigen bezoeken kwetsbare jonge (aanstaande) moeders. Lees meer.

    Erkend als: 
    Effectief volgens goede aanwijzingen
    Leeftijd: 
    0-2 jaar
    Lees meer over VoorZorg
  • Stevig Ouderschap

    Interventie

    De interventie Stevig Ouderschap helpt gezinnen met een lastige start. Ouders worden geholpen met hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Lees meer.

    Erkend als: 
    Effectief volgens eerste aanwijzingen
    Leeftijd: 
    0-2 jaar
    Lees meer over Stevig Ouderschap
  • Piramide

    Interventie

    Piramide is een educatieve aanpak voor kinderen op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, in groep 1 & 2 en bij gastouders. Lees meer over deze interventie.

    Erkend als: 
    Effectief volgens eerste aanwijzingen
    Leeftijd: 
    0-7 jaar
    Lees meer over Piramide
  • Families First

    Interventie

    Families First is intensieve crisishulp om gezinnen bij elkaar te houden & uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen. De interventie is effectief. Lees hier meer.

    Erkend als: 
    Effectief volgens eerste aanwijzingen
    Leeftijd: 
    0-18 jaar
    Lees meer over Families First
  • VoorleesExpress

    Interventie

    VoorleesExpress is een interventie waarbij een vrijwilliger komt voorlezen bij kinderen van 2 tot 8 jaar, die opgroeien in een taalarme omgeving. Lees meer.

    Erkend als: 
    Effectief volgens eerste aanwijzingen
    Leeftijd: 
    2-9 jaar
    Lees meer over VoorleesExpress
  • Kaleidoscoop

    Interventie

    Kaleidoscoop is een educatief programma om achterstand bij kinderen te verminderen. De interventie is effectief volgens eerste aanwijzingen. Lees hier meer.

    Erkend als: 
    Effectief volgens eerste aanwijzingen
    Leeftijd: 
    2-6 jaar
    Lees meer over Kaleidoscoop
  • Instapje

    Interventie

    Instapje is een gezinsprogramma gericht op het vergroten van onderwijskansen van kinderen uit achterstandssituaties. Lees meer over deze interventie.

    Erkend als: 
    Goed onderbouwd
    Leeftijd: 
    1-2 jaar
    Lees meer over Instapje
  • Sport Heroes

    Interventie

    De interventie Sport Heroes laat leerlingen in het speciaal onderwijs stapsgewijs kennismaken met verschillende activiteiten. Lees hier meer informatie.

    Erkend als: 
    Goed onderbouwd
    Leeftijd: 
    6-19 jaar
    Lees meer over Sport Heroes
  • Speelplezier

    Interventie

    De interventie Speelplezier wil de kans op een succesvolle schoolloopbaan voor jonge kinderen uit kansarme milieus vergroten. Lees hier meer informatie.

    Erkend als: 
    Goed onderbouwd
    Leeftijd: 
    2-6 jaar
    Lees meer over Speelplezier
  • Signs of Safety

    Interventie

    Het hoofddoel van de interventie Signs of Safety is het creëren van een veilige (opvoed)situatie voor het kind zonder mishandeling. Lees hier meer informatie.

    Erkend als: 
    Goed onderbouwd
    Leeftijd: 
    0-23 jaar
    Lees meer over Signs of Safety