53 resultaten

Resultaten 1 - 10 van 53

 • School2Care heeft positieve effecten

  Nieuws uit het jeugdveld

  De interventie School2Care kan eraan bijdragen dat jongeren onderwijs blijven volgen en plaatsing in gesloten jeugdzorg voorkomen. Dat concludeert Sanne Pronk uit onderzoek waarop zij op 18 januari promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.

 • OCW verscherpt aanpak schoolverzuim

  Nieuws uit het jeugdveld

  Onderwijsminister Wiersma wil het toenemend schoolverzuim en het noodgedwongen thuiszitten van leerlingen aanpakken.

 • ‘Herdefinieer wat jeugdhulp is’

  Nieuws uit het jeugdveld

  Om de complexe jeugdzorg duurzaam te verbeteren is er een herdefinitie van het begrip jeugdhulp nodig. Dat zegt de coalitie Samen Verder.

 • ‘Nee, omdat ik van je hou’

  Nieuws van het NJi

  Tijdens de carnavalsoptocht van 2020 liepen ouders mee verkleed als hart, een actie tegen middelengebruik van jongeren.

 • IJslands model gaat verder als OKO

  Nieuws van het NJi

  Het IJslandse preventiemodel gaat met tien nieuwe gemeenten verder onder de naam Opgroeien in een Kansrijke Omgeving.

 • Inspecties: Zet oza sneller in

  Nieuws uit het jeugdveld

  Om thuiszitten te voorkomen met een onderwijs-zorgarrangement, moet sneller erkend worden dat specialistische hulp nodig is.

 • Jongere in instelling rookt en drinkt vaker

  Nieuws uit het jeugdveld

  Het middelengebruik onder jongeren in de residentiële jeugdzorg ligt nog steeds veel hoger dan bij hun leeftijdsgenoten in het regulier onderwijs.

 • Behoud eigen cultuur schaadt educatie niet

  Nieuws uit het jeugdveld

  Wanneer migrantenouders hun eigen cultuur en taal willen behouden, heeft dit geen negatieve uitwerking op de educatieve ondersteuning van hun kinderen.