Veel verschil in gebruik speciaal onderwijs

Sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 zijn de verschillen tussen regio's eerder groter dan kleiner geworden. Dat blijkt uit onderzoek door het Onderwijsblad naar het gebruik van het speciaal onderwijs.

Het percentage leerlingen dat speciaal onderwijs krijgt, varieert sterk tussen de 75 regio's waarin de samenwerkingsverbanden voor passend primair onderwijs zich hebben georganiseerd. In het vorig schooljaar liepen deze zogenoemde deelnamepercentages van 0,59 tot 3,57. Dat kan betekenen dat in de ene regio een op de vijftig leerlingen naar een speciale onderwijsvoorziening gaat en in de andere regio een op de veertien.

Ook in het voortgezet speciaal onderwijs verschillen de deelnamepercentages flink: van 1,2 tot 5,9 procent.

Bron: De Algemene Onderwijsbond (AOb)

Bericht AOb