'Huisuitzetting is in strijd met kinderrechten'

De overheid houdt te weinig rekening met de kinder- en mensenrechten wanneer een gezin uit huis wordt gezet. Dat stellen de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman na een gezamenlijk onderzoek.

Ook als gezinnen uit hun huis worden gezet, hebben zij rechten. Een gezin mag bijvoorbeeld niet dakloos worden. Ook moet het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen beschermd blijven. Dat gebeurt niet altijd, stellen de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman.

De overheid doet te weinig om huisuitzettingen te voorkomen, aldus de organisaties. En de rechten en verplichtingen die volgen uit internationale verdragen zijn niet voldoende vertaald in regels en beleid. Daardoor hangt het soms van individuele ambtenaren en hulpverleners af wat er gebeurt met een gezin bij een huisuitzetting. Verder is de informatie over de huisuitzetting voor ouders en kinderen niet begrijpelijk genoeg. En bij het zoeken naar een oplossing wordt er te weinig geluisterd naar ouders en kinderen.

Fatsoenlijk onderdak

De Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman geven aanbevelingen om de situatie te verbeteren. Zo willen ze dat gemeenten verplicht worden om te zorgen voor fatsoenlijk onderdak voor gezinnen die uit hun huis worden gezet. Ook vragen ze gemeenten om bij hun beleid voor huisuitzettingen rekening te houden met de mensen- en kinderrechten. Verder willen ze dat gezinnen rechtsbijstand en goede, begrijpelijke informatie krijgen als zij te maken krijgen met een mogelijke huisuitzetting.

Stabiele plek om op te groeien

'Kinderen mogen niet de dupe worden van het feit dat hun ouders een huurachterstand hebben of veel overlast veroorzaken', zegt Els Mourits van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Ze hebben een stabiele plek nodig waar ze kunnen opgroeien. Ze moeten zich geen zorgen hoeven maken of ze morgen nog op dezelfde plek kunnen wonen. Een huisuitzetting zorgt vaak voor een breuk met school en vrienden. Dat is ingrijpend voor kinderen. Bovendien komt het voor dat ouders en kinderen na een uitzetting worden gescheiden. Ouders komen soms in de daklozenopvang en kinderen in bijvoorbeeld een pleeggezin. Dat is in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag.'

Bron: Kinderombudsman

Bericht KinderombudsmanRapport Als de overheid niet thuis geeft

 • Samen bereiken wat niemand alleen lukt

  Samen bereiken wat niemand alleen lukt

  Professionals
  Beleidsmakers

  Deze publicatie biedt handvatten om samen lerend de belemmerende patronen te doorbreken als hulpverlening vastloopt.

 • Veerkracht

  Veerkracht

  Professionals
  Beleidsmakers

  Veerkracht is een goed onderbouwde interventie voor de begeleiding van kinderen die met ouders in de opvang terechtkomen.

  Lees meer over Veerkracht