Veerkracht

Veerkracht is een interventie voor de begeleiding van kinderen die met hun ouders in de vrouwen- of de maatschappelijke opvang terechtkomen. Het doel is het realiseren van een veilige situatie voor het kind en het verminderen van negatieve gevolgen van nare ervaringen.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Huiselijk geweld, Trauma
Leeftijd: 
0 tot en met 18 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling, Verminderen problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Kinderen tot 18 jaar van gezinnen die ambulante of residentiële begeleiding krijgen van een voorziening voor vrouwenopvang of maatschappelijke opvang.

Aanpak

Veerkracht is gericht op fysieke en emotionele veiligheid en op het versterken van veerkracht. De begeleider brengt in kaart hoe het met het kind gaat en wat het nodig heeft, en organiseert de zorg. Daarnaast ondersteunt de begeleider de ouders om een goede ouder en opvoeder te zijn. De intensiteit van de begeleiding varieert, afhankelijk van wat het kind nodig heeft en de mogelijkheden van de ouders. Indien nodig wordt extra hulp ingezet.

Tijdsinvestering

De duur van de interventie kan variëren van enkele weken tot meer dan een jaar. De begeleider heeft minimaal één keer per week een gesprek met ouders over hun kind. Het kind spreekt minimaal één keer per twee weken met de begeleider.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: