School2Care heeft positieve effecten

De interventie School2Care kan eraan bijdragen dat jongeren onderwijs blijven volgen en plaatsing in gesloten jeugdzorg voorkomen. Dat concludeert Sanne Pronk uit onderzoek waarop zij op 18 januari promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.

School2Care is een programma voor jongeren die nauwelijks of niet naar school gaan. Ook hebben zij zulke ernstige gedragsproblemen dat plaatsing in een residentiële of gesloten instelling dreigt. Bij School2Care-locaties krijgen de jongeren twaalf uur per dag onderwijs, zorg en vrijetijdsactiviteiten. Na zes tot negen maanden maken zij onder begeleiding de stap terug naar het reguliere onderwijs of naar werk.

Positieve dagbesteding

Pronk keek onder meer naar 114 jongeren die meededen aan School2Care. Ruim twee derde rondde het programma succesvol af. Deze jongeren hadden na afronding een positieve dagbesteding en woonden bij hun ouders, bij pleegouders of in een kleinschalige woonvoorziening. Onder de jongeren die het programma niet goed afrondden, waren vooral jongere jongeren, jongeren met een gedragsstoornis en jongeren uit een eenoudergezin.

Pronk sprak ook met 21 jongeren, ouders en docenten over het effect van de interventie. Zij rapporteerden positieve gedragsverandering, minder schoolverzuim, meer motivatie voor school en betere eindresultaten van het onderwijs.

Alternatief voor gesloten jeugdzorg

'Dit onderzoek laat zien dat programma's als School2Care een effectief alternatief kunnen zijn voor gesloten jeugdzorg en uithuisplaatsingen', zegt Vincent Fafieanie van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Dat is belangrijk, zeker omdat we in Nederland de gesloten jeugdzorg aan het afbouwen zijn. Het onderzoek kan helpen om programma's als School2Care verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door, zoals Sanne Pronk ook voorstelt, de ondersteuning van de gezinnen van deze jongeren te versterken.'

Bron: Universiteit van Amsterdam

Proefschrift Sanne Pronk