Betere vve voor meer kansengelijkheid

De kansengelijkheid van kinderen vergroten door de voor- en vroegschoolse educatie te verbeteren. Dat is het doel van het programma Ontwikkeling jonge kind van demissionair minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf.

Met het programma wil de minister onder meer ouders betere ondersteuning bieden om hun kinderen thuis genoeg te stimuleren in hun ontwikkeling. Om dit te bereiken krijgen gemeenten extra geld voor het opzetten van activiteiten. Bijvoorbeeld het organiseren van speelochtenden voor ouders of het gebruik van interventies zoals VVE Thuis en Opstapje.

Gezamenlijke training

Om de expertise van pedagogisch medewerkers in voorschoolse educatie en leerkrachten in groep 1 en 2 te versterken, komt er een speciale training. Professionals uit beide sectoren volgen die gezamenlijk, zodat zij elkaar beter leren kennen en onderling kennis kunnen uitwisselen.

Combinatiebaan

Uit onderzoek blijkt dat dat sommige kinderen lang last hebben van een slechte start op school. Dit uit zich op het gebied van welbevinden en schoolprestaties. Ook is de educatieve kwaliteit van de vroegschoolse educatie lager dan die van de voorschoolse educatie, mede door de grote klassen. Er komt daarom extra budget om groep 1 en 2 te versterken met een onderwijsassistent of pedagogisch medewerker, naast de leerkracht. De inzet van pedagogisch medewerkers lijkt te botsen met het daar bestaande personeelstekort, maar als combinatiebaan kan dit juist interessant zijn voor pedagogisch medewerkers, aldus minister Dijkgraaf. Pedagogisch medewerkers  van de buitenschoolse opvang die door de openingstijden vaak alleen parttime contracten kunnen krijgen, kunnen zo meer uren maken.

Stimuleren gelijke kansen

'Het is mooi dat dit plan duidelijk inzet op het stimuleren van gelijke kansen', zegt Ellen Donkers van het NJi. 'Ongelijkheid ontstaat namelijk al vroeg, op peuterleeftijd kunnen er al grote verschillen zijn tussen kinderen.'

Donkers vindt het positief dat er in het programma aandacht is voor het betrekken van ouders. 'Het is belangrijk dat de thuisomgeving in verbinding staat met de voorschoolse educatie en het geen losse plekken zijn waar een kind tussen heen en weer gaat. Dat bereik je niet alleen met interventies, maar zit hem ook in het versterken van de pedagogische basis. Zoals het contact tussen pedagogisch medewerkers en ouders over hoe het gaat met het kind, en samen oog houden voor diens ontwikkeling. Ook is het mooi als ouders steun aan elkaar hebben en elkaar om advies kunnen vragen.'

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Meer informatie

Kamerbrief ministerie van OCW

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.

Lees ook