8 resultaten

Resultaten 1 - 8 van 8

 • Piramide

  Interventie

  Piramide is een educatieve aanpak voor kinderen op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, in groep 1 en 2 en bij gastouders.

  Erkend als: 
  Effectief volgens eerste aanwijzingen
  Leeftijd: 
  2 tot en met 6 jaar
 • Kaleidoscoop

  Interventie

  Kaleidoscoop is een educatief programma om de onderwijskansen van kinderen in achterstandssituaties te vergroten.

  Erkend als: 
  Effectief volgens eerste aanwijzingen
  Leeftijd: 
  2 tot en met 6 jaar
 • Bas in de klas

  Interventie

  Bas in de klas is een programma voor voor- en vroegschoolse educatie, gericht op minder achterstanden en betere onderwijskansen.

  Erkend als: 
  Goed onderbouwd
  Leeftijd: 
  2 tot en met 6 jaar
 • Kameleon

  Interventie

  Kameleon is een vve-programma voor kinderen van 2 tot 7 jaar voor een optimale ontwikkeling en het voorkomen van achterstanden.

  Erkend als: 
  Goed onderbouwd
  Leeftijd: 
  2 tot en met 6 jaar
 • Speelplezier

  Interventie

  Speelplezier wil de kans op een succesvolle schoolloopbaan voor jonge kinderen uit kansarme milieus vergroten.

  Erkend als: 
  Goed onderbouwd
  Leeftijd: 
  2 tot en met 6 jaar
 • Uk & Puk

  Interventie

  Uk & Puk is een voorschools educatief programma om te werken aan de brede ontwikkeling kinderen tot 4 jaar die opgroeien in een achterstandssituatie.

  Erkend als: 
  Goed onderbouwd
  Leeftijd: 
  0 tot en met 4 jaar
 • Schatkist

  Interventie

  Schatkist richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen, met aandacht voor taal, rekenen & de sociaal-emotionele ontwikkeling.

  Erkend als: 
  Goed onderbouwd
  Leeftijd: 
  4 tot en met 6 jaar
 • Startblokken van Basisontwikkeling

  Interventie

  Startblokken van Basisontwikkeling is een vve-aanpak die ontwikkelingsachterstanden bij kinderen van 0 tot 8 jaar moet voorkomen.

  Erkend als: 
  Goed onderbouwd
  Leeftijd: 
  0 tot en met 8 jaar