Kameleon

Kameleon is een vve-programma dat zich richt op de brede ontwikkeling van kinderen. Kenmerkend voor het programma is de kindvolgende aanpak waarbij zowel het spel- en speelgedrag als het ontwikkelingsniveau van kinderen centraal staat. Kinderen volgen hun eigen pad van ontwikkeling. Het doel van Kameleon is om hierop aan te sluiten door middel van het aanbod, de materiaalkeuze en de begeleiding, waardoor kinderen de volgende stap in hun ontwikkeling kunnen zetten.

Deze interventie wordt beoordeeld op geschiktheid voor opname in de databank of bevindt zich in de opnameprocedure.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: