Kameleon

Kameleon is een centrumgerichte vve-aanpak voor kinderen van 2 tot 7 jaar. Het doel is om optimale ontwikkelkansen te bieden voor een brede ontwikkeling en ontwikkel- en onderwijsachterstand te voorkomen of verminderen.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Erkend als integraal vve-programma.
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Onderwijsachterstanden, Positieve ontwikkeling, Voor- en vroegschoolse educatie (vve)
Leeftijd: 
2 tot en met 6 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de kinderopvang, In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Kameleon is voor kinderen van 2 tot 7 jaar die gebruikmaken van kinderopvang, peutergroepen en de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs. Een belangrijk onderdeel van de doelgroep betreft de zogenaamde doelgroepkinderen: kinderen van 2 tot 7 jaar met een vve-indicatie die zich in achterstandssituaties bevinden.

Aanpak

De aanpak van Kameleon is zowel kindvolgend als ontwikkelingsgericht: professionals sluiten aan bij de interesses van kinderen en creëren aanbod dat alle ontwikkelgebieden omvat. Groepsruimten zijn rijk ingericht met uitdagende plekken en materialen. Professionals bieden begeleiding van spel en onderzoek en bieden een rijke taalomgeving door voorlezen, vragen stellen, zingen en etcetera. Iedere ochtend werken kinderen in kleine groepjes aan een project dat professionals hebben voorbereid met een pedagogische cyclus. Professionals documenteren de ontwikkel- en leerprocessen en ze betrekken ouders actief bij de ontwikkeling van hun kinderen. Doelgroepkinderen worden extra geobserveerd en krijgen aanbod op maat.

Tijdsinvestering

Voor 2-4 jarigen wordt Kameleon vijf dagen in de week, 46 weken per jaar, gedurende de hele dag aangeboden. Voor 4-7 jarigen wordt Kameleon aangeboden op alle reguliere schooldagen.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Kameleon is een goed onderbouwde en uitgewerkte aanpak die aansluit bij het leren van jonge kinderen. Het is een universele interventie, toegespitst op de doelgroepkinderen en hun ouders. Er is expliciete aandacht voor de randvoorwaarden en voor de implementatie. Dit draagt bij aan continue professionalisering. Wel merkt de commissie op dat de uitvoering en het ontwerpen van aanbod veel vraagt van pedagogisch medewerkers. Er is geen effectonderzoek beschikbaar. De commissie erkent Kameleon als Goed onderbouwd.

Meer informatie

Uitgebreide beschrijving

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: