Kwaliteitskompas: sturen op kwaliteit bij jeugdbeleid

Als gemeente ben je verantwoordelijk voor de jeugdzorg, inclusief opvoedondersteuning en preventie. Sturen op kwaliteit wil zeggen: doe je als gemeente de goede dingen en doe je de dingen goed? En wat levert het op voor kinderen, jongeren en hun ouders in je gemeente?

Praktische tips voor gemeenten

Het Kwaliteitskompas is een instrument voor gemeenten die samen met hun partners willen sturen op de resultaten voor kinderen en jongeren. Het Kwaliteitskompas is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut. Doel: de kwaliteitscyclus van de gemeente en haar partners op gang brengen.

Zes blokken

Het instrument helpt om op zes manieren grip te krijgen op het jeugdbeleid. Je kunt het blok voor blok doorlopen, maar ook prima gebruiken om aan de slag te gaan met een specifiek onderdeel van het Kwaliteitskompas. Bijvoorbeeld het bepalen van het maatschappelijk resultaat (blok 2). Zorg wel dat je aandacht houdt voor alle blokken van het kompas, dus voor de hele kwaliteitscyclus.

Het kompas brengt beleid en praktijk samen

De blokken 1, 2, 3 en 6 gaan over het speelveld van de gemeente: het in samenspraak met maatschappelijke partners bepalen van beleidsambities, maatschappelijke resultaten en de passende beleidsaanpak. De blokken 3, 4, 5, 6 zijn het speelveld van de professionele organisaties en gaat over de inspanningen die zij leveren om hun outcome te verbeteren. Door beide speelvelden samen te brengen, ontstaat een leerproces om samen te sturen op kwaliteit, om 'samen lerend te doen wat werkt'.

Aan de slag

Voordat je aan de slag gaatBlok 1. Monitoring en ambitiesBlok 2. Maatschappelijk resultaatBlok 3. ActiviteitenBlok 4. Input kwaliteitBlok 5. OutcomeBlok 6. Verbetercyclus

De informatie vind je ook in de publicatie Zo werk je met het Kwaliteitskompas.

Voorbeelden

Het Kwaliteitskompas hielp deze gemeenten om grip te krijgen op hun jeugdbeleid:

Foto Marloes Driedonks