Jongerenwerk

Professionals in het jongerenwerk hebben een stevige positie in de wijk of buurt. In dit dossier van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) vindt u als jongerenwerker tips en handvatten die u kunt gebruiken in uw werk met jongeren.

 

Wat is jongerenwerk?

Jongerenwerkers bieden laagdrempelige ondersteuning aan jongeren in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Ze spreken de taal van jongeren en van de buurt, stimuleren de persoonlijke én sociale ontwikkeling van jongeren, behartigen hun belangen en geven grenzen aan. 

De nadruk komt voor jongerenwerkers steeds meer te liggen op vraaggericht werken in plaats van aanbodgericht werken. Jongerenwerk is daarmee een instrument om kwetsbare jongeren de kans te geven op te groeien tot betrokken, actieve en zelfstandige volwassenen.

Handreiking Online jongerenwerk

De handreiking 'Online Jongerenwerk: Werken in de online leefwereld van jongeren' biedt handvatten aan jongerenwerkers voor het werken in de online wereld en handvatten aan managers voor het creëren van kaders waarbinnen dit gebeurt.

Jongerenwerk tijdens corona

Het coronavirus heeft een grote invloed op uw werkzaamheden als professional en de levens van de jongeren in uw netwerk. We hebben daarom op onze corona-themapagina een dossier opgesteld voor professionals in het jongerenwerk. Op deze pagina vindt u tips en antwoorden op veelgestelde vragen die relevant zijn voor uw werkzaamheden als jongerenwerker.

Vragen?

Mike Loef is contactpersoon.

Foto Mike  Loef

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies