Online jongerenwerk: hoe werk je met tieners in de digitale wereld?

Jongerenwerkers zijn steeds meer online aanwezig. Voor jongeren is de digitale omgeving een vanzelfsprekend onderdeel van hun leefwereld. Als professional voel je je misschien niet altijd even comfortabel in deze digitale wereld. Bijvoorbeeld op sociale media. Of je vraagt je af hoe je op een veilige en goede manier kan werken op het internet. En hoe zet je online jongerenwerk op? Hier vind je antwoorden en tips om te werken met tieners op sociale media en andere digitale platforms.

Waarom online jongerenwerk?

Als jongerenwerker heb je verschillende redenen om online actief te zijn:

 • Voor jongeren zijn de on- en offline wereld met elkaar vervlochten. Wat er online gebeurt heeft offline invloed, en andersom. Om te kunnen aansluiten bij de jongeren en goede ondersteuning te kunnen bieden is het dus belangrijk dat je op de hoogte bent van de online leefwereld.
 • Door zicht te houden op de trends en hypes die online onder jongeren spelen kun je aansluiten op hun belevingswereld, bijvoorbeeld met het organiseren van activiteiten.
 • Je kunt dreigende situaties zoals ruzies, vechtpartijen en onrust onder jongeren op tijd signaleren en er preventief op inspelen om escalatie te voorkomen, zoals gebeurde bij de oproepen tot de avondklokrellen in januari 2021.
 • Jongeren kunnen online op een laagdrempelige manier contact met je opnemen.
 • Door online jongerenwerk ben je niet alleen zichtbaar voor jongeren, maar kun je je ook profileren bij je samenwerkingspartners en de gemeente.

Vuistregels

Online aanwezig zijn als jongerenwerker: hoe doe je dat? In de publicatie Handvatten voor online jongerenwerk van Stichting JOZ en het Nederlands Jeugdinstituut staan verschillende vuistregels en tips, zoals:

 • Doe online niet wat je offline ook niet zou doen. In elke situatie waarin je twijfelt, kun je op deze vuistregel terugvallen.
 • Wees online altijd herkenbaar als jongerenwerker, bijvoorbeeld door op je profielfoto het logo van jouw organisatie te laten zien.
 • Zorg dat je werk en privé gescheiden houdt. Dit draagt bij aan het veilig uitvoeren van online jongerenwerk. Maak bijvoorbeeld voor je werk op Instagram een apart account aan en gebruik niet je privé-account.

Praktische tips

Houd bij het inzetten van online jongerenwerk rekening met het volgende:

 • Probeer online jongerenwerk zoveel mogelijk een onderdeel te laten zijn van jouw dagelijkse werk. Bedenk steeds of online jongerenwerk, bijvoorbeeld via sociale media, er iets aan kan toevoegen.
 • Zorg ervoor dat je met online jongerenwerk niet alleen jongeren volgt, maar hen ook iets 'brengt'. Je wilt jongeren niet het gevoel geven dat je alleen op sociale media zit om ze te volgen.
 • Benut de kennis van de jongeren in jouw omgeving. Vraag ze bijvoorbeeld naar de nieuwe apps of platforms die zij gebruiken. En vraag ze welke tips ze voor jou hebben.

Een uitgebreider overzicht vind je in de publicatie Handvatten voor online jongerenwerk. Daarin staan bijvoorbeeld ook tips voor de vormgeving van jouw profiel.

Leren van de ervaringen van anderen

Online jongerenwerk is volop in ontwikkeling. Veel jongerenwerkers en organisaties zijn er druk mee bezig. Je kunt inspiratie opdoen en van elkaar leren door je te verdiepen in elkaars voorbeelden. Kijk daarom eens op:

Kijk voor informatie over mediagebruik onder jongeren bij Mediaopvoeding.

Mike Loef

Mike Loef

medewerker opvoedvraagstukken