De rol van jongerenwerk in gemeenten

Het jongerenwerk is een belangrijke basisvoorziening in een gemeente. Wat kunnen jongerenwerkers betekenen? Wat mag je als gemeentelijk beleidsmaker van hen verwachten? En hoe kun je het jongerenwerk in de gemeente faciliteren?

Wat is jongerenwerk?

Het jongerenwerk is een basisvoorziening in de sterke pedagogische basis. Jongerenwerkers dragen op een laagdrempelige manier bij aan de ontwikkeling van jongeren naar volwassenheid. Daarbij richten ze zich op alle jongeren van 12 tot 25 jaar, met extra aandacht voor jongeren die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Jongerenwerkers voeren hun werk op verschillende plekken en manieren uit. Belangrijk is dat zij zich begeven in omgevingen waar jongeren zijn. Bijvoorbeeld in jongerencentra of op scholen, maar ook in de online leefwereld via sociale media. Doordat zij op al deze plekken actief zijn, zijn ze bij uitstek in staat om de verschillende leefwerelden van jongeren te verbinden.

Hun werkzaamheden bestaan bijvoorbeeld uit:

  • Coaching en begeleiding bieden aan jongeren met een hulpvraag. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het vinden van een stage, werken aan bepaalde toekomstdoelen of het verbeteren van sociale vaardigheden.
  • Informatie en voorlichtingen geven over thema's die belangrijk zijn voor jongeren. Bijvoorbeeld over sociale media, middelengebruik of criminaliteit.

Daarnaast heeft het jongerenwerk een belangrijke signalerende functie. Door hun laagdrempelige werkwijze zijn jongerenwerkers vaak vroeg op de hoogte van bepaalde ontwikkelingen en kunnen ze zorgelijke signalen snel oppikken. Daarmee vervullen ze dus een belangrijke preventieve rol.

Faciliteren van jongerenwerk

Vanuit jouw rol als beleidsmaker bij een gemeente kun je verschillende dingen doen om het jongerenwerk optimaal te laten functioneren. Houd bij beleidsvorming rekening met het volgende.

Jongerenwerkers werken vanuit een relatie met jongeren. Houd er rekening mee dat het opbouwen van deze relatie tijd kost. Dat geldt ook voor samenwerkingsrelaties met partners in de wijk.

Jongerenwerkers zijn in de verschillende leefwerelden van jongeren aanwezig, zoals online, in de wijk en soms ook binnen scholen. Daardoor zijn ze goed in staat om vroegtijdig te signaleren en preventief te werken. Om deze kracht van het jongerenwerk te benutten, is er goede samenwerking nodig tussen jongerenwerkers en andere voorzieningen zoals scholen, verenigingen of de politie. Als beleidsmaker kun je hieraan bijdragen door een regierol te nemen. Bijvoorbeeld door financiering te bieden, samenwerkingsafspraken te maken en afspraken te maken over het delen van gegevens.

Mike Loef

Mike Loef

medewerker opvoedvraagstukken