Samenwerkingspartners van het jongerenwerk

Door intensief samen te werken met andere basisvoorzieningen kun je als jongerenwerker de jongeren in jouw wijk of gemeente nog beter ondersteunen. Jongerenwerkers worden vaak de ogen en oren van de wijk genoemd. Een jongerenwerker heeft namelijk veel contact met jongeren en andere professionals in de wijk.

De gemeente

Jongerenwerkers werken vaak samen met de gemeente en in de wijk. Lees de 'sleutels' met tips en informatie hoe je als jongerenwerker in je werk met jongeren goed kunt samenwerken met wijkregisseurs, wijkagenten, wijkteams, buurtbewoners, scholen, oudergroepen en buurtinitiatieven.  

  • Uit onderzoek door het lectoraat Youth Spot (Hogeschool van Amsterdam) blijkt dat jongerenwerk bijdraagt aan de transformatiedoelen.
  • De maatschappelijke business case van adviesbureau Participe Advies maakt de waarde van het jongerenwerk herkenbaar én zichtbaar voor zowel jongeren zelf, de samenleving én gemeenten. Het laat zien wat het jongerenwerk oplevert in Nederland en draagt bij aan het steviger positioneren van jongerenwerk in gemeenten.

Het onderwijs

Jongerenwerkers werken steeds meer samen met onderwijsinstellingen. Door in en rond school aanwezig te zijn, bijvoorbeeld in de pauzes en na schooltijd, komen jongeren makkelijk in contact met  jongerenwerkers. Jongeren kunnen bij hen terecht voor vragen of problemen. Ook kinderwerkers kunnen actief contact zoeken met basisscholen.

Jongerenwerkers zijn daarnaast voor scholen een waardevolle samenwerkingspartner omdat zij weten wat er speelt in het leven en de leefomgeving van de jongeren buiten de schoolmuren. Door een goede samenwerking tussen het jongerenwerk en scholen kunnen jongeren daardoor nog beter ondersteund worden.

Samenwerking tussen jongerenwerk en middelbare scholen maakt verder ook een gezamenlijke preventieve aanpak mogelijk om gebroken schoolcarrières te voorkomen. Het lectoraat Youth Spot deed onderzoek naar hoe deze samenwerking bijdraagt aan het versterken van de schoolcarrière en ontwikkeling van jongeren in kwetsbare situaties en wat de succesfactoren zijn.

Meer informatie:

De politie

In Nederland werken jongerenwerkers regelmatig samen met de politie aan veilige en leefbare wijken. Door een goede samenwerking kunnen bijvoorbeeld escalaties als rellen of overlast worden voorkomen. Daarnaast kan door vroegtijdige signalering en het delen van deze signalen ook op tijd worden ingegrepen als een jongere in de criminaliteit dreigt af te glijden. Jongerenwerkers kunnen in zo'n situatie een belangrijke rol spelen door de jongere perspectief te bieden, te betrekken bij de samenleving en aan talentontwikkeling te werken.

Het kan voor de politie en jongerenwerkorganisaties handig zijn om afspraken van de samenwerking vast te leggen in een samenwerkingsprotocol. Zo weten zowel de jongerenwerkers als de medewerkers van de politie wat ze van elkaar mogen verwachten en waar de grenzen liggen.

Meer informatie over politie en jongerenwerk.

Buurt- en wijkteams

Jongerenwerkers vormen een goede brug naar buurt- en wijkteams omdat zij in de wijk werken. Deze samenwerking is, net als de wijkteams zelf, nog sterk in ontwikkeling. In een enkel geval maakt de jongerenwerker deel uit van een buurtteam.

Meer informatie:

Ouders

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de zorg, begeleiding en opvoeding van kinderen. Ze worden hierin echter gesteund door personen in de omgeving van het kind, zoals jongerenwerkers. Wanneer ouders vragen hebben over de opvoeding, de ontwikkeling van hun kind of de leefwereld van de jeugd, kunnen jongerenwerkers hierbij helpen. Jongerenwerkers kunnen bijvoorbeeld informatie en advies geven, aangeven wat zij zelf in de ondersteuning van jongeren kunnen betekenen of ouders doorverwijzen naar organisaties of hulpverleners wanneer dit nodig is.

Meer informatie:

Mike Loef

Mike Loef

medewerker opvoedvraagstukken