Sport en cultuur in het jongerenwerk

Wil jij als jongerenwerker sport- of cultuuractiviteiten organiseren? Via onderstaande kenniscentra en websites kun je meer informatie vinden over hoe je sport en cultuur kunt inzetten.

Sport

Cultuur

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) is het landelijk kennisplatform voor professionals, bestuurders en beleidsmakers in cultuureducatie en cultuurparticipatie.

Mike Loef

Mike Loef

medewerker opvoedvraagstukken