Licht verstandelijk beperkte jeugd

Kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking (lvb) hebben een minder dan gemiddeld IQ én een beperkt sociaal aanpassingsvermogen. Dit hoeft niet tot problemen te leiden, maar vaak is dat wel het geval. Deze kinderen en jongeren lopen een verhoogd risico op leerproblemen, psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen. Dit dossier biedt een overzicht van beschikbare ondersteuning, interventies en recente beleidsontwikkelingen.

Wat werkt bij licht verstandelijk beperkte jeugd?

Er is nog weinig bekend over de effectiviteit van interventies voor licht verstandelijk beperkte kinderen jongeren. Maar er is wel consensus over de manier waarop professionals met deze doelgroep moeten omgaan.

Beleidswijzigingen

Van pgb tot passend onderwijs. Het kabinet heeft veel beleidswijzigingen doorgevoerd die gevolgen hebben voor de doelgroep licht verstandelijk beperkte jongeren.

Vragen?

Jenny ter Wee is contactpersoon.

Foto Jenny ter Wee

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies