Kinderopvang

Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang begeleiden, ondersteunen en stimuleren de kinderen in hun ontwikkeling. Zij spelen een essentiële rol in de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. Hoe hoger de pedagogische kwaliteit, hoe positiever die invloed is van de kinderopvang op de kinderen.

Kinderopvang is niet weg te denken uit Nederland. Heel veel kinderen gaan hier een deel van hun week naartoe. Kinderen ontmoeten andere kinderen in kinderdagverblijven, bij gastouders of op de buitenschoolse opvang.

Onderzoek toont aan dat kinderopvang van hoge kwaliteit de ontwikkeling van jonge kinderen positief beïnvloedt. Zo zijn deze kinderen socialer en hebben ze later in hun schoolloopbaan sterkere cognitieve vaardigheden. Naast de pedagogisch medewerkers spelen de materiele omgeving en de andere kinderen een grote rol in de belevingswereld van het kind op de groep. Deze factoren bepalen ook sterk de kwaliteit.

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

Foto Hilde  Kalthoff

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies