Cijfers en andere gegevens over kinderopvang

In Nederland gaan steeds meer kinderen naar de kinderopvang. Voor veel gezinnen zijn de gastouders, het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang (bso) onderdeel van hun dagelijks leven. Waar vind je als gemeente cijfers en gegevens over kinderopvang?

Cijfers over kinderopvang

Het aantal kinderen dat gebruikmaakt van de kinderopvang wordt vastgesteld aan de hand van cijfers over kinderopvangtoeslag: Cijfers over kinderopvang.

Informatie over kinderopvangvoorzieningen

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is informatie te vinden over kinderopvangvoorzieningen per gemeente, zoals het aantal, soort en vestigingslocaties: Informatie over kinderopvanglocaties.

Els Geeris

Els Geeris

senior adviseur