Positieve effecten van kinderopvang

Op de kinderopvang kan je kind met andere kinderen spelen. Dat is niet alleen leuk, maar ook waardevol voor hun ontwikkeling. Door te spelen leren kinderen veel over zichzelf en elkaar. Bijvoorbeeld voor zichzelf opkomen en rekening houden met elkaar. Maar ook klimmen, kleien, zingen, steppen of fietsen. Voor veel ouders is kinderopvang belangrijk en onmisbaar omdat zij daardoor kunnen werken of studeren. Maar wat maakt kinderopvang goed voor kinderen? Wat leren ze er?

Leuke en veilige plek

Voor kinderen is de opvang een leuke en veilige plek. Ze worden begeleid door pedagogisch medewerkers die zijn opgeleid om voor kinderen te zorgen en hen in hun ontwikkeling te begeleiden. Deze pedagogisch medewerkers kennen de kinderen van de groep, weten wat er bij hun leeftijden past, en wat fijn of belangrijk voor hen is.

De opvangruimte is zowel binnen als buiten afgestemd op kinderen. Het spelmateriaal sluit aan bij hun ontwikkeling. Kinderen leren omgaan en rekening houden met andere kinderen. Ze raken bevriend met leeftijdsgenootjes en ontmoeten kinderen van verschillende leeftijden. Daardoor is de kinderopvang een rijke leeromgeving met plezier, uitdaging en ontdekkingsmogelijkheden voor kinderen tussen 0 en 12 jaar. 

De ontwikkeling van je kind

Je kind krijgt op de kinderopvang de kans om zich op verschillende gebieden verder te ontwikkelen

Sociale vaardigheden

Kinderen ontwikkelen sociale vaardigheden door met andere kinderen te spelen, samen te werken, met elkaar rekening te houden, ruzietjes te krijgen en op te lossen, en voor zichzelf te leren opkomen. Ze leren zichzelf en het gedrag van anderen beter kennen.

Ontwikkeling in doen en denken

Op de kinderopvang zijn er veel verschillende leerzame materialen beschikbaar. Er is spelmateriaal voor binnen en buiten, om zelf mee te spelen of samen, er zijn knutselmaterialen voor kleine en grote werkjes. Ook zijn er veel verschillende speelmaterialen om bewegend te spelen. Kinderen hebben de mogelijkheid om lekker rond te rennen, te klimmen, en zich motorisch goed te ontwikkelen. Maar ook tafel- en kringspelletjes helpen om lijf en hoofd aan het werk te zetten. Kinderen worden daardoor uitgedaagd om te ontdekken, te oefenen, geduld te hebben en door te zetten. Spelen is leren.

Taalontwikkeling

Kinderen ontwikkelen hun taal door te luisteren en hun eigen spraak te oefenen. Op de kinderopvang komen zij in aanraking met kinderen en volwassenen die op allerlei manieren taal gebruiken. Er wordt voorgelezen, gezongen, samen gepraat en gespeeld, er worden grapjes gemaakt, geluiden nagedaan en dingen uitgelegd.

Uit boeken en van de oudere kinderen leren ze nieuwe en moeilijkere woorden. Ze leren dat er woorden zijn voor dingen en voor emoties, hoe ze zichzelf aan anderen duidelijk kunnen maken en dat hun verhaal het waard is om naar te luisteren. De taal op de kinderopvang is altijd een verrijking van de taal in de thuisomgeving. Het maakt daarbij niet uit of er thuis Nederlands wordt gesproken of een andere taal.

Gezondheid en welbevinden

In de kinderopvang wordt ook op de gezondheid van kinderen gelet. Zo mag er op het terrein niet gerookt worden, en is beweging door te rennen of klimmen een vast onderdeel van de dag. Daarnaast is er aandacht voor gezonde voeding. Gezondheid gaat ook over welbevinden. Daarbij gaat het erom dat kinderen zich prettig voelen en tevreden zijn met zichzelf. Op de opvang worden de gevoelens van kinderen serieus genomen. Ze leren respectvol met elkaar om te gaan.

Ook de gezondheid van de leefomgeving, duurzaamheid en milieu horen bij goede kinderopvang. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de materiaalkeuze voor het speelgoed en de inrichting, de zorg voor afvalscheiding, aandacht voor hergebruik van materialen, en milieuvriendelijke verwerking van gebruikte luiers.

Kinderopvang als bron van steun

Door de zorg voor kinderen tijdelijk over te nemen, helpen opvangorganisaties ouders op een praktische manier. Maar ouders kunnen ook bij de pedagogisch medewerkers terecht als zij over opvoedingskwesties willen praten. 'Wat geef ik mijn 3-jarige peuter op zijn boterham? Is appelsap gezonder dan melk? Moet ik mijn dreumes laten huilen als hij niet kan slapen of moet ik bij hem blijven tot hij slaapt, hoe doen jullie dat hier?' En ook: 'Hoe houd ik in de gaten wat mijn kind op internet doet? Hoe praat ik over online pesten?'.

Ouders en pedagogisch medewerkers hebben ieder hun eigen bagage om in gesprek te gaan over opvoeding. Zo zijn ze elkaar tot steun, en kunnen ze gedragsregels op elkaar afstemmen. Samen met de pedagogisch medewerker kun je er zo voor zorgen dat je kind zich zowel thuis als in de opvang prettig voelt.

Voorwaarden voor positieve effecten

Bovenstaande positieve effecten zijn er niet vanzelf. Voorwaarde is dat de opvang van goede kwaliteit is. Je kind moet zich er prettig en veilig voelen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de opvang stabiliteit biedt met vertrouwde gezichten van groepsleiding en groepsgenootjes, er een goed pedagogisch klimaat is in sfeer en omgang en dat de pedagogisch medewerkers de juiste dingen weten en kunnen door regelmatige scholing, coaching en teamoverleggen.

Wat is goede kinderopvang?

Hoe kies je als ouder opvang die goed is voor je kind? Waar moet je op letten? In het filmpje Is kinderopvang slecht voor je kind? van de Universiteiten van Nederland kun je horen wat onderzoekers daarover zeggen.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders