Positieve effecten van kinderopvang

Naar de kinderopvang gaan is waardevol voor de ontwikkeling van kinderen. Op deze pagina lees je waarom kinderopvang goed is voor kinderen en wat ze er leren.

De kinderopvang: een leuke en veilige plek

Voor kinderen is de kinderopvang een leuke en veilige plek. Ze worden begeleid door pedagogisch medewerkers die zijn opgeleid om voor kinderen te zorgen en hen in hun ontwikkeling te begeleiden. Deze pedagogisch medewerkers kennen de kinderen van de groep. Ze weten wat er bij hun leeftijden past en wat belangrijk voor hen is.

De kinderopvang is een goede leeromgeving met plezier, uitdaging en ontdekkingsmogelijkheden voor kinderen tussen 0 en 12 jaar. De opvangruimte is zowel binnen als buiten afgestemd op kinderen. Het spelmateriaal past bij hun ontwikkeling.  

De kinderopvang is goed voor de ontwikkeling van je kind

Je kind krijgt op de kinderopvang de kans om zich op verschillende gebieden verder te ontwikkelen

Sociale vaardigheden

Kinderen ontwikkelen sociale vaardigheden door met andere kinderen te spelen en samen te werken. Maar ook door met elkaar rekening te houden, ruzie te krijgen en op te lossen, en voor zichzelf te leren opkomen. Ze kunnen bevriend raken met kinderen van dezelfde leeftijd en ontmoeten kinderen van andere leeftijd. Zo leren ze het gedrag van zichzelf en van anderen beter kennen.

Ontwikkeling in doen en denken

Kinderen worden uitgedaagd om te ontdekken, oefenen, geduld te hebben en door te zetten. Spelen is leren. Daarvoor zijn er veel verschillende leerzame materialen beschikbaar, zoals spelmateriaal voor binnen en buiten en knutselmateriaal voor grote en kleine werkjes. Daarnaast zijn er verschillende speelmaterialen om bewegend te spelen. Kinderen hebben de mogelijkheid om lekker rond te rennen, te klimmen, en zich motorisch goed te ontwikkelen. Ook tafel- en kringspelletjes helpen bij de ontwikkeling in doen en denken.

Taalontwikkeling

Kinderen ontwikkelen hun taal door te luisteren en hun eigen spraak te oefenen. Op de kinderopvang komen zij in contact met kinderen en volwassenen die op allerlei manieren taal gebruiken. Er wordt voorgelezen, gezongen en samen gepraat en gespeeld. Ook worden er grapjes gemaakt, geluiden nagedaan en dingen uitgelegd.

Uit boeken en van de oudere kinderen leren ze nieuwe en moeilijkere woorden. Ze leren dat er woorden zijn voor dingen en voor emoties. Ook leren ze hoe ze zichzelf aan anderen duidelijk kunnen maken en dat hun verhaal het waard is om naar te luisteren. De taal op de kinderopvang is altijd een verrijking van de taal die thuis wordt gesproken. Het maakt daarbij niet uit of er thuis Nederlands wordt gesproken of een andere taal.

Gezondheid en welbevinden

In de kinderopvang wordt ook op de gezondheid van kinderen gelet. Kinderen bewegen door bijvoorbeeld te rennen of klimmen. Daarnaast is er aandacht voor gezonde voeding. En op het terrein mag niet gerookt worden.

Gezondheid gaat ook over welbevinden. Daarbij gaat het erom dat kinderen zich prettig voelen en tevreden zijn met zichzelf. Op de opvang worden de gevoelens van kinderen serieus genomen. Ze leren respectvol met elkaar om te gaan.

Ook de gezondheid van de leefomgeving, duurzaamheid en milieu horen bij goede kinderopvang. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de materiaalkeuze voor het speelgoed en de inrichting en de zorg voor afvalscheiding. Maar ook het hergebruiken van materialen en milieuvriendelijke verwerking van gebruikte luiers.

Kinderopvang als bron van steun voor ouders

Als ouder kun je ook bij de pedagogisch medewerkers terecht als je wil praten over de opvoeding van je kind. 'Wat geef ik mijn peuter op zijn boterham? Moet ik mijn dreumes laten huilen wanneer slapen niet lukt of kan ik er beter bij blijven zitten, hoe doen jullie dat hier?' En ook: 'Hoe houd ik in de gaten wat mijn kind op internet doet? Hoe praat ik over online pesten?'.

Ouders en pedagogisch medewerkers hebben ieder hun eigen ervaringen om in gesprek te gaan over opvoeding. Zo zijn jullie elkaar tot steun, en kunnen jullie gedragsregels voor je kind op elkaar afstemmen. Hierdoor zorgen jullie er samen voor dat je kind zich thuis én op de opvang goed voelt.

Voorwaarden voor positieve effecten van de kinderopvang

Deze positieve effecten zijn er niet vanzelf. Voorwaarde is dat de opvang van goede kwaliteit is. Je kind moet zich er prettig en veilig voelen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de opvang stabiliteit biedt met dezelfde pedagogisch medewerkers en kinderen in de groep.  Ook is het belangrijk dat dat de pedagogisch medewerkers de juiste dingen weten en kunnen door regelmatige scholing en teamoverleggen.

Waar let je op om te bepalen of de kinderopvang van je kind goed is? Dat wordt uitgelegd in de video Is kinderopvang slecht voor je kind? van de Universiteit van Nederland.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders