Zorgen over een kind

Een veilige en stabiele thuissituatie is helaas is niet voor alle kinderen en gezinnen vanzelfsprekend. Door omstandigheden kunnen ouders met zorgen en spanningen te maken krijgen, waardoor de thuissituatie onder druk komt te staan. Wat kun je als pedagogisch professional in de kinderopvang voor deze gezinnen betekenen?

Rust en aandacht

Voor kinderen die een moeilijke thuissituatie hebben, is de opvang extra belangrijk. Het biedt een plek om tot rust te komen en zich weer op te laden. En dat is nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Als professional speel je daar een belangrijke rol in.

Vinger aan de pols

Door contact te houden met kinderen en hun gezinnen kun je een vinger aan de pols houden. Krijgen kinderen de rust en steun die ze nodig hebben? Bespreek in je team hoe jullie daarmee omgaan. Wat doe je als er zorgen zijn om een kind? Is iedereen op de hoogte van afspraken? Zijn er contactgegevens bekend van nabije familieleden of hulpinstanties? Hoe kunnen collega's elkaar hierbij ondersteunen?

Blijf alert

Blijf alert op zorgelijke signalen en luister naar je 'niet pluis'-gevoel. Houd contact met de kinderen en het gezin, en investeer in de vertrouwensband. Zoek samenwerking met school, het wijkteam, kinderwerk en hulpverleningsinstellingen.

Meldcode

Maak je je zorgen over kindermishandeling of huiselijk geweld? Lees dan wat je moet doen op de pagina Hoe werk ik met de meldcode?

Els Geeris

Els Geeris

senior adviseur