• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Gedragsproblemen

Ieder kind vertoont wel eens lastig gedrag. Zodra er sprake is van regelmatig ongewenst gedrag dat storend is voor de omgeving, spreken we van een gedragsprobleem. Als de jeugdige zich aanhoudend negatief of agressief gedraagt en het zijn dagelijks functioneren beperkt, is er sprake van een gedragsstoornis.

Wat werkt bij gedragsproblemen?

Gedragsproblemen - en daarmee gedragsstoornissen - zijn te voorkomen door de ouders in een vroeg stadium te ondersteunen, door middel van preventieve opvoedingsondersteuning. Ook zijn er preventieve interventies die op school kunnen worden ingezet, en gericht zijn op de kinderen zelf en het gedrag van de leerkracht.

Effectieve interventies

Overzicht van interventies die gericht zijn op het voorkomen of het behandelen van gedragsproblemen en -stoornissen.

Vragen?

Anne Addink is contactpersoon.

Foto Anne  Addink

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.