Kwaliteitskompas voor gemeentelijk beleid

Monitoring past goed in de gemeentelijke beleidscyclus, bijvoorbeeld bij sturing op het realiseren van maatschappelijke doelen en het inzetten van voorzieningen. Daarvoor heeft het Nederlands Jeugdinstituut een Kwaliteitskompas ontwikkeld waarin onder meer duidelijk wordt wat het belang is van monitoring.

In dat Kwaliteitskompas begint monitoring met het in beeld brengen van hoe het staat met de jeugd in een gemeente, wijk of regio. Herkennen we dat beeld? Hoe verklaren we het en hoe beoordelen we het? Welke verbeteracties zijn er nodig? In het kader daarvan zet de gemeente voorzieningen in.

Na verloop van tijd kijk je of de voorzieningen goed zijn ingezet. Of verbeteracties zoals gepland zijn uitgevoerd en wat de resultaten daarvan zijn. Wat het ingezette beleid heeft opgeleverd, of er nieuwe verbeteracties nodig zijn, en welke verbeteracties moeten worden voortgezet, versterkt of juist stopgezet.

Naar het Kwaliteitskompas

Breder sociaal domein

Deze aanpak geldt niet alleen voor het jeugdbeleid. Het NJi zet samen met Movisie en Vilans het Kwaliteitskompas in ter ondersteuning van ontwikkelingen in het bredere sociaal domein en de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld in Rotterdam. Lees daarover meer op de website van Movisie.

Lees ook

Afke Donker

Dr. Afke Donker

senior medewerker monitoring en sturingsinformatie