Erkende interventies bij middelenmisbruik

Voor het voorkomen of verminderen van middelengebruik bestaan in Nederland verschillende erkende interventies.

Voorkomen van middelengebruik

De erkende interventies die middelengebruik willen voorkomen worden vaak op school ingezet. Zij zijn meestal gericht op de jongere zelf, maar ouders worden regelmatig betrokken. Daarnaast zijn er preventieve interventies die zich richten op de omgeving van kinderen en jongeren. Zij beïnvloeden bijvoorbeeld ouders of horecapersoneel om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren minder in aanraking komen met middelen.

Verminderen van middelengebruik

Er zijn verschillende erkende interventies voor risicojongeren of jongeren die al (problematisch) middelen gebruiken. De meeste interventies richten zich op de jongere zelf, maar er zijn ook interventies die zich richten op de omgeving van de jongere.

De hieronder genoemde interventies zijn beschreven in de databank Effectieve jeugdinterventies. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie minimaal erkend als goed onderbouwd.

 • Unity

  Unity is een project waarbij leden uit de dancescene tijdens dance-evenementen voorlichting geven over alcohol en drugs.

 • Smokefree Challenge

  Professionals
  Beleidsmakers

  Smokefree Challenge is een klassikale wedstrijd waarin een klas afspreekt om een half jaar niet te roken.

 • Helder op School: Samen Fris

  De interventie Helder op School: Samen Fris heeft als doel leerlingen bewust te maken van de risico's van middelengebruik.

 • Take it Personal!+

  Take it Personal!+ is een behandeling voor problematisch middelengebruik bij mensen met een licht verstandelijke beperking.

 • Be wise, think twice

  Professionals
  Beleidsmakers

  Het lesprogramma Be wise think twice maakt leerlingen bewust van de risico's van alcohol en drugs en biedt docenten handvatten voor signalering van mogelijk problematisch gebruik.

 • Adviesgesprek Alcohol Jongeren

  Professionals
  Beleidsmakers

  Adviesgesprek Alcohol Jongeren is bedoeld om met jongeren en hun ouders in gesprek te gaan over de risico's van alcoholgebruik.

 • Stopstone

  Professionals
  Beleidsmakers

  Stopstone is een zelfhulp-app voor jongeren die willen stoppen met roken, of die al zijn gestopt en dat willen volhouden.

 • Moti-4

  Professionals
  Beleidsmakers

  Moti-4 is een laagdrempelig traject van gesprekken voor jongeren die in de problemen dreigen te raken door middelengebruik, gokken of gamen.

 • Open en Alert

  Professionals
  Beleidsmakers

  Open en Alert voorkomt of vermindert problematisch middelengebruik bij jongeren en jongvolwassenen.